Loading...
استاد علی اکبر خانجانی۱۳۹۷-۸-۲۴ ۱۰:۵۳:۰۳ +۰۰:۰۰
سایر کتاب‌ها

«هیچ اجباری در دین نیست و این مرز بین رشد و تباهی است و…!»

۱۶ مهر ۱۳۹۷|گزیده ای از آثار|

امروزه ملت و دولت ایران بایستی شبانه روز آیةالکرسی را تفسیر و تأویل کنند اگر براستی می‌خواهند که این کشور را از سراشیبی سقوط در انواع تباهی برهانند

فلسفه اعتیاد

۱۶ مهر ۱۳۹۷|سخنرانی ها|

با اهالی اعتیاد ای به زنجیر کشیده شدگان بدست خویشتن! خود را به زنجیر کشیدید تا بتوانید دیگران را تحمل کنید و [...]

سایر مقالات و مطالب