Loading...
علی اکبر خانجانی۱۳۹۷-۹-۱۳ ۱۲:۱۸:۳۰ +۰۰:۰۰
لیست کامل کتابخانه صوتی مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی
سایر کتاب‌ها

«هیچ اجباری در دین نیست و این مرز بین رشد و تباهی است و…!»

۱۶ مهر ۱۳۹۷|گزیده ای از آثار|

امروزه ملت و دولت ایران بایستی شبانه روز آیةالکرسی را تفسیر و تأویل کنند اگر براستی می‌خواهند که این کشور را از سراشیبی سقوط در انواع تباهی برهانند

سایر مقالات و مطالب