آیا میدانید…

۱۳۹۹-۳-۴ ۲۰:۳۳:۴۰ +۰۰:۰۰۴ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|17 Comments
آیا میدانید (خودشناسی تمثیلی) مقاله ۳ – استاد علی اکبر خانجانی

آیا می دانید …. (خودشناسی تمثیلی) مقاله(۳)

*آیا می دانید که هیچ چیزی را به یقین نمی دانید؟

*آیا می دانید اکثر قریب به اتفاق زنانی که طلاق می گیرند هرگز از دست شوهرشان کتک نخورده اند؟

*آیا می دانید همۀ جنایتکاران خود را بیگناه می دانند ؟

*آیا می دانید همه کسانی که در عذابند در نزد وجدان خود آنرا بر حق می دانند ؟

*آیا می دانید که قیامت در حال بر پا شدن است؟

*آیا می دانید که همۀ انسانها از خدا راضی هستند؟

*آیا می دانید هیچ زنی بخاطر فقر به تن فروشی نمی پردازد؟

*آیا می دانید که همه وسواسی ها آدمهایی بسیار بی نظافت هستند؟

*آیا میدانید که خداوند در آسمان نیست بلکه بر روی زمین است؟

*آیا می دانید که هیچکس بواسطۀ گرسنگی بیمار نمی شود؟

*آیا می دانید که هیچ پزشکی خودش را مداوا نمی کند؟

*آیا میدانید که بدون تلویزیون اکثر زناشویی ها از هم می گسلد؟

*آیا می دانید که ماهیت نهایی هر معنایی کاملاً وارونه است؟

*آیا می دانید که عشق حاصل اشدّ ضدیت است؟

*آیا می دانید که شما بار  دوم است که به دنیا آمده اید؟

*آیا می دانید که اگر به پزشک رجوع نکنید بیماری شما به تدریج علاج می شود و هیچ از عمرتان نمی کاهد؟

*آیا می دانید که روزی خداوند خالق را دیدار خواهید کرد؟

*آیا می دانید که روزی شما هیچ ربطی به کار کردن شما ندارد ؟

*آیا می دانید که کفر همان زندگی دل بخواهی است؟

*آیا می دانید که بیماری تن موجب سلامتی روان است؟

*آیا می دانید که «واژه » (کلمه ) به معنای وارونگی است؟

*آیا می دانید که «سیاست »از ریشه «سیئه »به معنای بدی و شرّ است؟
از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم -حکایات عرفانی- خودشناسی تمثیلی اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : مصاحبه ای با آدمها

ثبت ديدگاه