اخطار خدا را جدی بگیریم

۱۳۹۹-۲-۱ ۰۶:۳۶:۰۴ +۰۰:۰۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی دینی, مقالات صوتی و تصویری|79 Comments
اخطار خدا را جدی بگیریم (خودشناسی دینی) مقاله ۳ استاد علی اکبر خانجانی

اخطار خدا را جدّی بگیریم (خودشناسی دینی) مقاله ۳

بسیار اتفاق می افتد که پی در پی خطراتی از بغل گوش ما می گذرد که اگر اهل معرفت و عبرت باشیم نظری جدّی به راه و روش و اعمال جاری خود می اندازیم و توبه و اصلاحی بعمل می آوریم .

در غیر این صورت به خود مغرور شده و حتی می گوییم : « ببین خداوند چقدر مرا دوست دارد که تا این حد مراقب من است » و یا حداکثر صدقه ای میدهیم و با خیال راحت در مسیری که می رویم به پیش می تازیم ولی به ناگاه در اوج اطمینان سقوط می کنیم ،آنگاه مجبوریم باور کنیم که براستی موجودی استثنایی نبودیم و مرگ فقط برای همسایه نیست .

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد دوم فصل فلسفه دین اثر استاد علی اکبر خانجانی

دیگر آثار مربوط : کتاب فلسفه جهانی دین کتاب معرفت شناسی قرآنی _ کتاب فطرت خدا و فطرت بشر

ثبت ديدگاه