اعترافات یک اسطوره مدرن(آنتونی کوئین)

۱۳۹۹-۷-۱۲ ۲۱:۰۲:۲۳ +۰۰:۰۰۱۱ مهر ۱۳۹۹|خودشناسی هنری, مقالات صوتی و تصویری|1 ديدگاه
اعترافات یک اسطوره مدرن آنتونی کوئین (خودشناسی هنری) مقاله ۱-استاد علی اکبر خانجانی

اعترافات یک اسطورۀ مدرن (آنتونی کوئین ) خودشناسی هنری مقاله ۱

آنتونی کوئین یکی از ده هنرپیشۀ درجۀ اول و با حیثیت جهان سینما است که تقریباً همۀ فیلم های او برندۀ جایزۀ اسکار بوده و مورد تمجید منتقدان بزرگ و اسوۀ سینمای جدی و به اصطلاح فلسفی و مذهبی و مردمی می باشد . او در کتابی که زندگینامۀ اوست که به فارسی هم ترجمه شده است اعترافاتی از زندگی هنری خود نموده که به راستی مو را بر بدن هر انسان با شرف و علاقمند به سینمای حقیقت ، سیخ می کند . وی که از نوابغ عالم سینما است و با بهترین کارگردانان جهان کار کرده است از زندگی هنری خود جز دروغ ،  تبهکاری ، زنا و خیانت عرضه نکرده است . آدمی در حیرت می ماند که چگونه می شود که از چنین هنرمندی و از چنان فضای هنری که همه اینکاره و بدتر از این هستند آنگونه شاهکارهایی تولید شوند . در اینجا بایستی اصلاً دربارۀ ذات سینما تجدید نظر نمود و نیز دربارۀ هویت دجاّلی آن اندیشید .

کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم _ فلسفه هنر و ادبیات_ خودشناسی هنری اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط: کتاب افسانه پسامدرنیزمکتاب کند و کاوی در اصول جلد اول

ثبت ديدگاه