اقامه صلوة

۱۳۹۹-۶-۲۰ ۱۴:۱۷:۱۱ +۰۰:۰۰۲۰ شهریور ۱۳۹۹|صلوة-نماز, عرفان تاریخ|62 Comments
استاد علی اکبر خانجانی
استاد علی اکبر خانجانی

درباره اقامه صلوة صلوة از کتاب توحید عملی

٩ -اقامه صلوة یاری متقابل انسان – خداست و در قرآن کریم می خوانیم که « ای مؤمنان یاری جوئید به صبر در صلوة و بدانید که این کاری کبیر است و ممکن نمی شود الا بر خاشعین » .

١٠٨٠ -پس اقامه صلوة یک جهاد کبیر عرفانی – عاطفی است که صبر بر این جهاد راز پیروزی در اخلاص و توحید می باشد و این صبر حاصل نمی آید الا بر خاشعین .مقام خشوع حاصل اشد نیاز انسان به درگاه خداوند است و این اشد نیاز حاصل کمال معرفت بر اخلاص و شرک است و دانستن این امر که شرک چه ظلم بزرگی است که انسان بخود می کند .

١٠٨١ -برخی ادعا دارند که مدتی اقامه صلوة کرده و به ھیچ نتیجه ای نرسیده و لذا آنرا ترک گفته اند .
این دال بر فقدان معرفت لازم در حق اخلاص و توحید و تقرب الی الله و واقعه لقاالله است .
ھمت آدمی در ھر امر حاصل اھمیتی است که درباره آن امر قائل است وھر اھمیتی حاصل معرفت است .

١٠٨٢ -برخی بر این پندارند که با چند روز اقامه صلوة بایستی به لقا الله برسند در حالیکه ھنوز برحقایق نهفته در آیات نماز معرفت کافی ندارند و بر کبریایی این واقعه جاھلند و آنرا به بازی گرفته اند .

١٠٨٣ -لقا الله در نماز یعنی نظر لطف و محبت الهی بر انسان نمازگزار .
چگونه است که آدمی برای جلب نظر ھمسر و فرزندش عمری را تباه می کند و ھنوز امیدوار است و دست از تلاش نمی کشد ولی برای جلب نظر خالقش ھمتی چنین حقیر دارد و صبرش اندک است . این دال بر بی معرفتی است .

١٠٨۴ -معرفت بر نماز و نیاز کافی در نماز و صبر بر آن و خشوع درآن از ارکان واجب در اقامه صلوة
می باشند و ھمه این ارکان نتیجه منطقی یکدیگرند و از یکدیگر بر می آیند . نیاز از معرفت و صبر ازنیاز و خشوع ھم از صبر حاصل می شود . و بدانید که خداوند این امر را « کبیر » نامیده است که از
عظیم ھم والاتر است . زیرا دیدار خداوند مقصود خلقت و سر کائنات است .

١٠٨۵-یکی از عارف مآبان می گفت که « نماز بی حاصل خواندن کفر است » بنده گفتم ولی این حرف توکافرانه تراست زیرا مگر می شود نمازی که از روی اکراه و ریا نباشد بکلی بی حاصل باشد . کمترین حاصلش اینست که آدمی روزی چند نوبت نام خدا را بر زبان می آورد و این را بعنوان یک مخلوق بر خود واجب می داند تا از خدایش تشکر کند و در واقع قدر وجود خودش را بهتر بداند و دچار نسیان وجودی نشود و این دارای خیر کثیری درھمین حیات دنیاست .

برگرفته از کتاب توحید عملی اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابها و مقالات مربوط: کتاب اسرار صلوةمقاله فلسفه صلوة(راز نماز)

ثبت ديدگاه