باز افرینی دادگاه سقراط

۱۳۹۹-۳-۱۸ ۱۷:۳۷:۵۰ +۰۰:۰۰۱۸ خرداد ۱۳۹۹|فلسفه شخصیتها, مقالات صوتی و تصویری|36 Comments
باز آفرینی دادگاه سقراط (فلسفه شخصیتها) مقاله ۵- استاد علی اکبر خانجانی


باز آفرینی «دادگاه سقراط» (فلسفه شخصیت ها) مقاله ۵

قاضی :جناب سوفیست ، مذهب شما چیست ؟و آیا برای خود رسالتی قائل هستید ؟

سقراط :مذهب ما خود – شناسی است و لذا رسالت من هم اینست که به مردم یاری دهم تا خودشان را بشناسند .

قاضی:این مذهب من درآوردی را از کجا آورده اید ؟ علاوه بر این آیا آدمها خودشان را نمی شناسند و دیگری باید آنها را به خودشان بشناساند ؟ آیا این یک جنون نیست ؟ آیا قصد دیوانه کردن مردم را ندارید ؟ آیا قصد ندارید که دموکراسی نو پای یونان را نابود کنید؟ هر کسی می داند که نامش چیست ، پدرو مادر ش کیستند ، اهل کجاست، چه نیازهایی دارد . و چه چیزهایی می خواهد یا نمی خواهد و تواناییها و ضعفهای خود را نیز بهتر از شمامی داند . پس شما چه چیزی را می خواهید به آنان بیاموزید ؟

سقراط :این مذهب را من خودم در آورده ام زیرا کشف کرده ام که هیچکس خودش را نمی شناسد و اینهایی هم که شما گفتید خودشناسی نیست بلکه جهان شناسی فردی هر کسی است که مربوط به خود او نیست بلکه شرایط اوست او حتی نام خودش را هم برنگزیده و لذا مال او نیست . من می خواهم هرکسی را به او نشان دهم و بشناسانم ، روح او را .

قاضی:عجب ! آیا خودتان توانسته اید که روح خود را دستگیر کنید و بشناسید ؟ اگر موفق شده اید لطفاً کمی برای ما هم بازگو کنید تا شاید ما هم علاقه مند شویم.

سقراط : شما اینک شاهد روح من هستید . من توانسته ام که روح خود را از تنم استخراج و عیان سازم .

قاضی : اگر چنین باشد این علمی بسیار وحشتناک است زیرا گمان نمی کنم در شهر آتن مردی زشت روی تر و زننده تر از شما وجود داشته باشد . آیا می خواهید همه مردم یونان را شبیه خودتان همچون دیو نمایید؟

سقراط : آری. دقیقاً همینطور است ؟

قاضی : ما هم درست به همین دلیل شما را زندانی و محاکمه می کنیم تا زیباروی ترین مردم جهان یعنی یونانیان را تبدیل به زشت ترین اقوام بشری چون خودتان نسازید و رنگ طلایی ما را سیاه ننمایید . اما سوال من اینست که راز جذابیّت و جادوی سیمای زشتی چون تو چیست که همه مردمان را از هر طبقه جلب کرده و مرید خود ساخته اید؟

سقراط:این همان جذابیّت و افسون روح من است که در من آشکار شده و چون شما روح ندارید مرا از چشم بدن خودتان اینطور زشت می بینید . شما هم اگر خودتان را بشناسید مرا زیباترین انسان خواهید دید و خودتان هم زیبا خواهید شد و همه شما را دوست خواهند داشت.

قاضی : چرا فقط آدمهای بدبخت و حقیر و بی سروپا و طُفیلی جامعه شما را زیبا می بینند؟ آیا فقط آدمهای بیچاره می توانند خود را بشناسند؟

سقراط: اینطور نیست . در میان شاگردان من آدمهای خوشبخت و پولدار هم هستند ولی بدبختها بیشتر میل خود شناسی دارند زیرا نمی توانند خودشان را در پول تما شا کنند چون پول ندارند . پس مجبورند خودشان را در خودشان پیدا کنند .

قاضی :چرا فقط جوانان در اطراف شما هستند . آیا از سادگی و بی تجربگی آنان سوء استفاده نمی کنید؟ آیا از پولشان و زیبایی جما لشان سوءاستفاده نمی کنید ؟ ما شواهدی در این باره پیدا کرده ایم . آیا شما حاضرید از این راه رسالت خود توبه کنید و مثل سابق به شورای شهر ملحق شوید و به مردم یونان خدمت کنید تا دموکراسی پایدارتر شود و رونق و رفاه توسعه یابد ؟

سقراط:ابداً .

قاضی : پس باید بین تبعید از یونان و مرگ ، یکی را برگزینید .

سقراط: مرگ را انتخاب می کنم.

قاضی: آیا مگر رسالت ندارید تا همه را به خودشان بشناسانید پس چرا نمی خواهید این رسالت را برای مردم غیر یونانی ادا کنید ؟ آیا رسالت شما فقط برای یونانیان است ؟
سقراط : رسالت من برای جهانیان است و من اولین پیامبر خود –شناسی هستم تا مردم را از این راه به خدا برسانم زیرا سریعترین راههاست . ولی بشریّت هنوز آماده نیست و دو هزار سال دیگر طول می کشد تاآماده گردد . من پیر و خسته شده ام اگر کشته شوم هم برای من بهتر است و هم برای رسالت من . درغیر این صورت بشریّت تا ده هزار سال دیگر هم برای این امر آماده نخواهد شد . خون ما باید ریخته شود تا زمین بدان آغشته شود و خاک نسل های آینده از این خون بر خوردار شود . بدینگونه من در خون آینده بشریت، آنان را به خودشان معرفی خواهم کرد.

قاضی : این هذیانها هم از خودشناسی توست ؟ به هرحال ما تو را به گونه ای می کشیم که خونت ریخته نشود و هدر گردد تا بشریت را از این جنون نجات داده باشیم . ما به تو زهری خواهیم خوراند تا خونت را تجزیه و نابود کند . ولی از آنجا که دوست قدیمی من هستی . باز هم به تو نصیحت می کنم که یا توبه کن و به حکومت آتن باز گرد و به مردم فلسفه بیاموز تا هوشمند شوند و یا تبعید را برگزین . زیرا قتل تو برای من ناگوار است زیرا شاگرد تو بوده ام و قتل تو برای من مثل خود کشی است . از تو خواهش می کنم به خودت ظلم نکن و دست از این خود-کشی بردار . آیا عاقبت خودشناسی ، خود کشی است ؟
مرا وادار به قتل خودت مکن . اگر تو از طرف خدایان رسالت داری من هم از طرف مردم آتن رسالت دارم تا تو را از این راه برگردانم تا روی به مردم کنی و از امر من که حکم مردم است اطاعت نمایی . من نماینده پارلمان هستم و مأمور مردم .

سقراط : تو مأموریت خودت را انجام بده و من هم مأموریت خودم . تو مأموری که مرا اعدام کنی ومن هم مأمورم تا در این رسالت کشته شوم . پس مأموریت هر دوی ما در این باره به امر واحدی می رسد . پس من و تو با یکدیگر در این باره دوست و همکار یم . من از تو به عنوان شاگرد قدیمی خودم ممنونم که مرا در انجام رسالتم یاری می دهی.

قاضی : تو اگر به وطن و مردم خودت وفا داشتی اینقدر لجاجت نمی نمودی . ما میدانیم که تو تحت آموزش مغان زردتشتی ایرانیان هستی که دشمنان دیرین ما هستند . تو خائن به وطن و مردم خودت و خدایان یونانی هستی.

سقراط : تو درست می گویی. من فرستاده خدای یگانه زردتشت هستم و این علم را از او دارم . و فلسفه یونانی هم تماماً از همان اقلیم است . و رسالت مرا نیز حدود هزار سال دیگر همان مردمان تصدیق خواهند کرد و کاملترین صوفیان از آن دیار ظهور خواهند کرد و بشریت را نجات خواهند داد . شما امروزه صوفی بودن را بزرگترین گناه و جرم می دانید و ولذا مرا صوفیست می نامید تا راحتر بکشید . ولی به زودی بشریت این عنوان را برتر از مقام خدایان قرار خواهد داد . و من نخستین صوفی شهید هستم که به جرم خودشناسی کشته می شوم . به زودی نام مرا همه خردمندان جهان برتر از نام زئوس و آپولون قرار خواهند داد . هر چند که در یونان تا قرنها تحت عنوان نام و مکتب من سواستفاده ها خواهد شد و فلسفه های دروغین بر پاخواهد گشت و فتنه ها خواهد آفرید . در پایان این فتنه بزرگ، صوفی بزرگ تاریخ ظهور خواهد نمود و خدای یگانه را از وجود خود معرفی خواهد کرد.

فردای آن روز نزدیکترین شاگرد سقراط یعنی افلاطون که با استادش زندانی بود و قرار بود به همراه وی کشته شود به نزد استاد آمد و بسیار عجز و لابه کرد تا استاد را از انتخاب مرگ خود باز دارد ولی نتوانست .

سقراط جام زهر را سر کشید و افلاطون رفت و سپس آزاد شد و اندکی بعد به دستور پارلمان آتن نخستین دانشگاه فلسفه را تاسیس نمود و شاگردانی چون ارسطو را تربیت کرد که به دربار مقدونی رفت و اسکندر را پرورش داد تا برای فتح جهان و استقرار دموکراسی ، بشریت را به خاک و خون بکشد .

و این جریان هنوز ادامه دارد . جریانی که حاصل تبدیل خودشناسی به فلسفه است که مولّد تمدن غرب است که حامی دموکراسی و جهانخواری می باشد.

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم -فلسفه شخصیتها- اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : انسان کامل جلد اولانسان کامل جلد دوم

36 Comments

 1. tinder dating ۴ بهمن ۱۳۹۹ در ۱۰:۴۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  tindr , tinder website https://tinderdatingsiteus.com/

 2. payday loans sacramento ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ در ۷:۱۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Hi friеnds, how is all, and ѡhat you would like
  to say conceгning ths post, in my view its rally amazing in fɑvor of me.

  Here is my homepage :: payday loans sacramento

 3. lovooeinloggen.com ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۷:۳۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  lovoo code 2018 kostet lovoo geld http://lovooeinloggen.com/

 4. mastic shirley n.y. adult dating ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۷:۲۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  bing internet search adult dating clubs in myrtle
  beach
  adult friend dating http://freeadultdatingusus.com/

 5. cost of plaquenil in canada ۴ مرداد ۱۴۰۰ در ۹:۰۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  plaquenil for ra

  plaquenil uk

 6. levitra vs cialis side effects ۹ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۲:۳۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  buy cialis online canada

  cheap cialis generic online

 7. viagra in montreal ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ در ۳:۵۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  buying viagra in melbourne

  buy cheap generic viagra

 8. alcohol on keto diet ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ در ۷:۱۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  what is the keto diet https://ketorecipesnew.com/

 9. gay dating site free usa ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ در ۳:۲۱ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  manhunt gay chatt dating https://freegaychatnew.com/

 10. gay chat and dating site ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ در ۸:۳۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  gay sugar daddies dating site https://gaydatingzz.com/

 11. can you buy zithromax over the counter in australia ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ در ۶:۵۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  zithromax 500mg price in india

  zithromax 500 tablet

 12. plaquenil tablets ۱ شهریور ۱۴۰۰ در ۳:۳۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  hydroxychloroquine plaquenil 200 mg tablet

  hydroxychloroquine buy uk

 13. cialis 20mg usa ۳ شهریور ۱۴۰۰ در ۱۰:۵۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  buy cialis and receive in 48 hrs

  female cialis no prescription

 14. best online pharmacies in canada ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ در ۵:۲۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  medication from canada prices

  best canadian mail order pharmacies

 15. gay dating milwaukee ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ در ۴:۵۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  thai gay dating https://gayedating.com/

 16. buffalo jr gay dating ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۳:۰۱ بعد از ظهر - پاسخ دادن
 17. gay handicap dating ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۶:۳۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  gay chat and dating site https://gay-singles-dating.com/

 18. does zoosk have gay dating ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ در ۹:۰۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  gay snapchat dating https://datinggayservices.com/

 19. dating during divorce gay ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ در ۵:۳۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  dating in gta 4 gay tony https://gaydatingcanada.com/

 20. best gay dating site 2021 ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ در ۹:۲۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  gay bodybuilder dating https://dating-gaym.com/

 21. ivermectin uk ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ در ۹:۰۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  ivermectin 18mg

  ivermectin oral 0 8

 22. anti fungal pills without prescription ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۱۰:۲۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  erectile dysfunction medication

  erectyle dysfunction

 23. https://bit.ly/3Al4wzb ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ در ۶:۴۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن
 24. plaquenil 200 mg online ۵ مهر ۱۴۰۰ در ۱۲:۲۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  generic plaquenil prices

  hydroxychloroquine 4 mg

 25. legitimate essay writing service ۶ مهر ۱۴۰۰ در ۹:۱۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  the best essay writing services https://essaywritercentral.com/

 26. australian essay writing service ۷ مهر ۱۴۰۰ در ۷:۱۲ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  i need help writing an essay https://essayghostwriter.com/

 27. дюна фильм 2021 качество ۱۰ مهر ۱۴۰۰ در ۱:۳۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  Все лучшие фильмы онлайн:
  самый полный каталог кино дюна фильм ۲۰۲۱ качество смотреть популярные фильмы ۲۰۲۱-۲۰۲۱ года легально онлайн

 28. creative writing essays ۲۰ مهر ۱۴۰۰ در ۹:۲۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cheap custom essay writing services https://essaysnet.com/

 29. writing an admissions essay ۲۰ مهر ۱۴۰۰ در ۱۰:۲۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  write your essay for you https://essaytag.com/

 30. write a narrative essay ۲۰ مهر ۱۴۰۰ در ۳:۴۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  write an essay for me https://essaypoints.com/

 31. write my essay 4 me ۲۳ مهر ۱۴۰۰ در ۵:۱۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  the write stuff thinking through essays https://online2casino.com/

 32. write a descriptive essay ۲۳ مهر ۱۴۰۰ در ۱۰:۳۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  reflection essay on writing https://onlinecasinos4me.com/

ثبت ديدگاه