بحران تعلیم و تربیت

۱۳۹۷-۹-۳ ۱۱:۱۹:۱۱ +۰۰:۰۰۱۵ مهر ۱۳۹۷|سخنرانی ها|4 Comments

تعلیم و تربیت

ای فرزند آدم و حوا

فرزندت را مرید خواسته ھای خود مکن که او را دشمن جان می کنی.

 

ای فرزند آدم و حوا

مرید فرزندان بالغ خود مشوید که آنھا را مرید شیطان می کنید.

 

جانشین خدا ص ۱۳

استاد علی اکبر خانجانی

4 Comments

 1. cialis 20mg for sale ۱ مرداد ۱۴۰۰ در ۲:۴۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  can i buy cialis online

  taking cialis soft tabs

 2. plaquenil in australia ۲ مرداد ۱۴۰۰ در ۵:۳۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  plaquenil cheapest

  plaquenil for fibromyalgia

 3. hydroxychloroquine sulfate 200mg tablet ۳ مرداد ۱۴۰۰ در ۷:۵۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  plaquenil price singapore

  hydroxychloroquine brand

 4. grinder online gay dating ۷ مرداد ۱۴۰۰ در ۷:۱۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  I love this site – its so usefull and helpfull. https://gaydatingzz.com/

ثبت ديدگاه