تماس با ما

خانه » تماس با ما
تماس با ما۱۳۹۷-۸-۲۹ ۱۱:۳۷:۴۴ +۰۰:۰۰

تماس با ما


“قابل ذکر است که استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند و هیچ وبلاگ و وب سایتی را اداره نمی کنند.

همانطور که حتی ایمیلی ندارند.

این سایت را عده ای از علاقه مندان آثارشان به مسئولیت خود راه اندازی کرده اند و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.”

“بدینوسیله به عرض خوانندگان این مجموعه آثار می رساند که امکان پاسخگوئی به نامه های شما وجود ندارد همانطور که امکان دیدارتان!

اگر از جمله مؤمنین باشید با مطالعه دقیق آثار و عمل حتی الامکان به معارف آن، شما را در امر هدایت و رفع گرفتاریها یاری می کند انشاءالله.

یک نکته از این معنا گفتیم و همین باشد.”