تهمت ناحق به مثابه قتل

۱۳۹۹-۲-۱۰ ۱۵:۳۰:۰۷ +۰۰:۰۰۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|151 Comments
تهمت ناحق به مثابه مرگ (خودشناسی شرعی) مقاله ۴ استاد علی اکبر خانجانی

تهمت ناحق به مثابه قتل «بازخوانی یک پرونده» ( خودشناسی شرعی) مقاله ۴

روزی آدم ثروتمندی برای مشاوره به دفترم آمد و مشکل او این بود که هر سال به طرزی حیرت آور بواسطۀ اتومبیل خود کسی را در خیابان زیر می گیرد و به قتل میرساند که البته قتل غیرعمد محسوب شده ولی کلّ زندگیش را از بابت دیۀ این قتلها پرداخته و اینک بدهکار است و برای مابقی عمرش باید کار کند تا این بدهی را جبران نماید و درآخرین تصادف اتومبیل موجب قتل فرزند خودش شده است .

بنده که یاد آیه و حدیثی از رسول اکرم افتادم که تهمت ناحق مخصوصاً به مومنان ، مترادف قتل است .

از این دیدگاه فرد مذکور را مورد سؤال قرار دادم و بالاخره معلوم شد که سالها مشغول متهّم کردن ناحق و افترا به دیگران است و از این طریق به شیوه ای خاص مشغول ثروت اندوزی نیز می باشد و این ثروت اندوزی ناحق را هم بواسطۀ همان اتهامات ناحق موجّه می سازد و لذا کل ثروت خود را از بابت این قتلهای غیرعمد دیه میدهد .


این فرد با تصدیق این حقیقت و توبه از این افتراها دچار آرام و قرار گردید و ماجرای این تصادفات عجیب پایان یافت .
کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد دوم فصل فلسفه شریعت اثر استاد علی اکبر خانجانی

آثاری دیگر از استاد خانجانی : کتاب اینست انسانکتاب گزارش آخرین وضعیت بشری

151 Comments

 1. tinder site ۴ بهمن ۱۳۹۹ در ۱۰:۳۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  tinder dating app , tider https://tinderdatingsiteus.com/

 2. Aqcfproomicar ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ در ۵:۵۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cialis [canada – cialis free trial no prescription cialis 200 mg price

 3. Abcfproomicar ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ در ۱۲:۱۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  viagra store in uae bay viagra online from usa viagra 100mg cost

 4. teva generic viagra cost australia ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ در ۷:۲۲ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  teva generic viagra cost australia

  teva generic viagra cost australia

 5. buy cialis online next day delivery ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ در ۱:۳۱ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  buy cialis online next day delivery

  buy cialis online next day delivery

 6. order cialis over the counter ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ در ۳:۵۱ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  order cialis over the counter

  order cialis over the counter

 7. levitra generic name australia ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ در ۹:۴۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  levitra generic name australia

  levitra generic name australia

 8. price of 50mg viagra ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ در ۱:۰۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  price of 50mg viagra

  price of 50mg viagra

 9. sildenafil 2 mg cost ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ در ۵:۳۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  sildenafil 2 mg cost

  sildenafil 2 mg cost

 10. amoxicillin uti ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ در ۸:۵۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  amoxicillin uti

  amoxicillin uti

 11. amoxicillin dosage for sinusitis ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ در ۱۰:۱۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  amoxicillin dosage for sinusitis

  amoxicillin dosage for sinusitis

 12. zithromax dosage ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ در ۴:۴۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  zithromax dosage

  zithromax dosage

 13. celebrex toxic to kidney ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ در ۸:۰۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  celebrex toxic to kidney

  celebrex toxic to kidney

 14. celebrex vs ibuprofen 800 mg ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ در ۱۱:۲۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  celebrex vs ibuprofen 800 mg

  celebrex vs ibuprofen 800 mg

 15. cephalexin eczema ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ در ۱۲:۴۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cephalexin eczema

  cephalexin eczema

 16. can cephalexin go bad ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ در ۱۱:۰۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  can cephalexin go bad

  can cephalexin go bad

 17. depression cymbalta ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ در ۴:۰۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  depression cymbalta

  depression cymbalta

 18. cymbalta norepinephrine ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ در ۷:۰۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cymbalta norepinephrine

  cymbalta norepinephrine

 19. generic cialis 2018 cost ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ در ۱:۲۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  generic cialis 2018 cost

  generic cialis 2018 cost

 20. best way to buy cialis online ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ در ۵:۰۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  best way to buy cialis online

  best way to buy cialis online

 21. cialis otc walgreens ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ در ۱۰:۰۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cialis otc walgreens

  cialis otc walgreens

 22. cialis expiration period ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ در ۱:۰۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cialis expiration period

  cialis expiration period

 23. karl malden viagra ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ در ۴:۵۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  karl malden viagra

  karl malden viagra

 24. free cialis trial samples australia ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ در ۸:۵۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  free cialis trial samples australia

  free cialis trial samples australia

 25. buying tadalafil in mexico ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ در ۲:۰۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  buying tadalafil in mexico

  buying tadalafil in mexico

 26. how much is sildenafil 100mg ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ در ۷:۱۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  how much is sildenafil 100mg

  how much is sildenafil 100mg

 27. how much is 1 viagra pill ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ در ۳:۲۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  how much is 1 viagra pill

  how much is 1 viagra pill

 28. viagra 100mg price canada ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ در ۷:۵۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  viagra 100mg price canada

  viagra 100mg price canada

 29. sildenafil 50 mg buy online india ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۶:۵۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  sildenafil 50 mg buy online india

  sildenafil 50 mg buy online india

 30. teva generic viagra south africa ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۱۰:۰۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  teva generic viagra south africa

  teva generic viagra south africa

 31. sildenafil online india ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۵:۳۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  sildenafil online india

  sildenafil online india

 32. sildenafil cost india ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۱۲:۵۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  sildenafil cost india

  sildenafil cost india

 33. viagra sample pack south africa ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۴:۱۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  viagra sample pack south africa

  viagra sample pack south africa

 34. too much viagra pornhub ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۱۰:۴۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  too much viagra pornhub

  too much viagra pornhub

 35. buy generic cialis 20mg ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۴:۰۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  buy generic cialis 20mg

  buy generic cialis 20mg

 36. generic cialis 2017 usa ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۱:۲۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  generic cialis 2017 usa

  generic cialis 2017 usa

 37. real cialis for sale online ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۷:۴۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  real cialis for sale online

  real cialis for sale online

 38. how to take cialis 20mg australia ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۱۲:۱۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  how to take cialis 20mg australia

  how to take cialis 20mg australia

 39. viagra online purchase reviews ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۴:۳۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  viagra online purchase reviews

  viagra online purchase reviews

 40. buy levitra online paypal ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۱۱:۲۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  buy levitra online paypal

  buy levitra online paypal

 41. roman cialis cost australia ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۶:۵۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  roman cialis cost australia

  roman cialis cost australia

 42. buy sildenafil 50mg ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۱۰:۰۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  buy sildenafil 50mg

  buy sildenafil 50mg

 43. sildenafil in usa ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۵:۵۲ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  sildenafil in usa

  sildenafil in usa

 44. levitra coupons 2018 ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۲:۱۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  levitra coupons 2018

  levitra coupons 2018

 45. levitra vs sildenafil ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۴:۵۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  levitra vs sildenafil

  levitra vs sildenafil

 46. viagra falls australia ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۸:۵۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  viagra falls australia

  viagra falls australia

 47. cialis cost uk ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ در ۶:۴۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cialis cost uk

  cialis cost uk

 48. otc viagra alternative ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ در ۱۱:۴۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  otc viagra alternative

  otc viagra alternative

 49. canadian drugstore cialis ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ در ۵:۱۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  canadian drugstore cialis

  canadian drugstore cialis

 50. daily viagra ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ در ۱:۴۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  daily viagra

  daily viagra

 51. tadalafil uk prescription ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ در ۱۲:۲۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  tadalafil uk prescription

  tadalafil uk prescription

 52. 100mg sildenafil coupon ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ در ۶:۲۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  ۱۰۰mg sildenafil coupon

  ۱۰۰mg sildenafil coupon

 53. cialis expiration ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ در ۹:۰۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cialis expiration

  cialis expiration

 54. viagra sources ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ در ۶:۴۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  viagra sources

  viagra sources

 55. cialis for sell ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ در ۳:۱۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cialis for sell

  cialis for sell

 56. goodrx sildenafil ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ در ۳:۴۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  goodrx sildenafil

  goodrx sildenafil

 57. neurontin dosage ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ در ۵:۲۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  neurontin dosage

  neurontin dosage

 58. medication cialis ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ در ۱۰:۲۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  medication cialis

  medication cialis

 59. levitra dose ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ در ۱۱:۳۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  levitra dose

  levitra dose

 60. viagra free sample ۱ تیر ۱۴۰۰ در ۱:۲۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  viagra free sample

  viagra free sample

 61. norvasc ۱ تیر ۱۴۰۰ در ۵:۵۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  norvasc

  norvasc

 62. interactions for lipitor ۱ تیر ۱۴۰۰ در ۶:۵۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  interactions for lipitor

  interactions for lipitor

 63. what is meloxicam ۲ تیر ۱۴۰۰ در ۲:۵۲ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  what is meloxicam

  what is meloxicam

 64. metoprolol 50 mg ۲ تیر ۱۴۰۰ در ۴:۰۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  metoprolol 50 mg

  metoprolol 50 mg

 65. losartan 100mg ۲ تیر ۱۴۰۰ در ۹:۵۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  losartan 100mg

  losartan 100mg

 66. viagra com ۲ تیر ۱۴۰۰ در ۴:۱۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  viagra com

  viagra com

 67. tadalafil 20mg coupon ۲ تیر ۱۴۰۰ در ۴:۵۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  tadalafil 20mg coupon

  tadalafil 20mg coupon

 68. levitra generic price ۲ تیر ۱۴۰۰ در ۹:۴۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  levitra generic price

  levitra generic price

 69. duloxetine hcl 30mg ۳ تیر ۱۴۰۰ در ۱۲:۰۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  duloxetine hcl 30mg

  duloxetine hcl 30mg

 70. prednisone for asthma ۳ تیر ۱۴۰۰ در ۴:۰۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  prednisone for asthma

  prednisone for asthma

 71. elavil medication ۳ تیر ۱۴۰۰ در ۶:۵۲ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  elavil medication

  elavil medication

 72. duloxetine drug class ۳ تیر ۱۴۰۰ در ۸:۳۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  duloxetine drug class

  duloxetine drug class

 73. hydrochlorothiazide ۳ تیر ۱۴۰۰ در ۱۱:۲۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  hydrochlorothiazide

  hydrochlorothiazide

 74. metformin recall 2020 list ۳ تیر ۱۴۰۰ در ۳:۳۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  metformin recall 2020 list

  metformin recall 2020 list

 75. mirtazapine 30 mg ۳ تیر ۱۴۰۰ در ۷:۱۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  mirtazapine 30 mg

  mirtazapine 30 mg

 76. bupropion hcl ۴ تیر ۱۴۰۰ در ۶:۲۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  bupropion hcl

  bupropion hcl

 77. buspar drug class ۴ تیر ۱۴۰۰ در ۸:۴۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  buspar drug class

  buspar drug class

 78. citalopram vs escitalopram ۴ تیر ۱۴۰۰ در ۱۰:۰۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  citalopram vs escitalopram

  citalopram vs escitalopram

 79. generic tizanidine ۴ تیر ۱۴۰۰ در ۱۰:۵۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  generic tizanidine

  generic tizanidine

 80. bupropion 100 mg ۴ تیر ۱۴۰۰ در ۱۲:۱۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  bupropion 100 mg

  bupropion 100 mg

 81. what is diclofenac ۵ تیر ۱۴۰۰ در ۹:۴۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  what is diclofenac

  what is diclofenac

 82. side effects of clonidine ۵ تیر ۱۴۰۰ در ۵:۲۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  side effects of clonidine

  side effects of clonidine

 83. finasteride dosage ۶ تیر ۱۴۰۰ در ۱:۲۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  finasteride dosage

  finasteride dosage

 84. what is carvedilol ۶ تیر ۱۴۰۰ در ۲:۵۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  what is carvedilol

  what is carvedilol

 85. flagyl dosage ۶ تیر ۱۴۰۰ در ۵:۰۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  flagyl dosage

  flagyl dosage

 86. cialis prices ۷ تیر ۱۴۰۰ در ۶:۰۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cialis prices

  cialis prices

 87. cheap viagra canada ۷ تیر ۱۴۰۰ در ۸:۱۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cheap viagra canada

  cheap viagra canada

 88. viagra cialis ۷ تیر ۱۴۰۰ در ۱۱:۱۱ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  viagra cialis

  viagra cialis

 89. sildenafil fast shipping ۸ تیر ۱۴۰۰ در ۱:۵۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  sildenafil fast shipping

  sildenafil fast shipping

 90. levitra 10 mg brand ۸ تیر ۱۴۰۰ در ۴:۱۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  levitra 10 mg brand

  levitra 10 mg brand

 91. what is keto diet foods ۱۱ تیر ۱۴۰۰ در ۵:۲۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  Love the website– extremely user friendly and lots to see! https://ketorecipesnew.com/

 92. acyclovir cream ۱۱ تیر ۱۴۰۰ در ۵:۵۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  acyclovir cream

  acyclovir cream

 93. is amoxicillin penicillin ۱۱ تیر ۱۴۰۰ در ۷:۲۱ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  is amoxicillin penicillin

  is amoxicillin penicillin

 94. best free dating site in india ۱۱ تیر ۱۴۰۰ در ۸:۰۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  newest dating sites free

 95. free dating sites for married man ۱۱ تیر ۱۴۰۰ در ۹:۰۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  completely free adult dating

 96. donepezil ۱۱ تیر ۱۴۰۰ در ۹:۴۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  donepezil

  donepezil

 97. side effects for augmentin ۱۱ تیر ۱۴۰۰ در ۱۰:۰۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  side effects for augmentin

  side effects for augmentin

 98. azithromycin 250mg tablets ۱۱ تیر ۱۴۰۰ در ۱۱:۵۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  azithromycin 250mg tablets

  azithromycin 250mg tablets

 99. cefdinir for uti ۱۲ تیر ۱۴۰۰ در ۸:۳۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cefdinir for uti

  cefdinir for uti

 100. is cephalexin penicillin ۱۲ تیر ۱۴۰۰ در ۹:۳۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  is cephalexin penicillin

  is cephalexin penicillin

 101. clindamycin cream ۱۲ تیر ۱۴۰۰ در ۱۱:۳۲ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  clindamycin cream

  clindamycin cream

 102. erythromycin gel price ۱۲ تیر ۱۴۰۰ در ۱۲:۲۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  erythromycin gel price

  erythromycin gel price

 103. zithromax tablets for sale ۱۲ تیر ۱۴۰۰ در ۲:۲۱ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  zithromax tablets for sale

  zithromax tablets for sale

 104. order cialis online ۱۴ تیر ۱۴۰۰ در ۸:۵۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  order cialis online

  order cialis online

 105. tadalafil 10mg daily ۱۴ تیر ۱۴۰۰ در ۱۱:۳۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  tadalafil 10mg daily

  tadalafil 10mg daily

 106. cialis average price ۱۵ تیر ۱۴۰۰ در ۳:۲۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cialis average price

  cialis average price

 107. sildenafil 100mg gel ۱۵ تیر ۱۴۰۰ در ۵:۲۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  sildenafil 100mg gel

  sildenafil 100mg gel

 108. cialis dosage strengths ۱۵ تیر ۱۴۰۰ در ۱۰:۵۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cialis dosage strengths

  cialis dosage strengths

 109. keto diet bodybuilding ۱۵ تیر ۱۴۰۰ در ۶:۵۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  keto meal prep ideas

 110. dieta keto ۱۶ تیر ۱۴۰۰ در ۸:۴۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cottage cheese keto diet

 111. cialis discount coupon ۱۶ تیر ۱۴۰۰ در ۷:۰۱ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cialis discount coupon

  cialis discount coupon

 112. levitra 20 mg cost ۱۶ تیر ۱۴۰۰ در ۸:۳۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  levitra 20 mg cost

  levitra 20 mg cost

 113. viagra generics ۱۷ تیر ۱۴۰۰ در ۱:۴۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  viagra generics

  viagra generics

 114. cialis time to work ۲۰ تیر ۱۴۰۰ در ۱:۵۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cialis time to work

  cialis time to work

 115. maxim peptide tadalafil ۲۰ تیر ۱۴۰۰ در ۴:۵۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  maxim peptide tadalafil

  maxim peptide tadalafil

 116. sildenafil pills uk ۲۰ تیر ۱۴۰۰ در ۸:۳۲ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  sildenafil pills uk

  sildenafil pills uk

 117. low cost viagra online ۲۰ تیر ۱۴۰۰ در ۱۲:۳۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  low cost viagra online

  low cost viagra online

 118. online viagra pills ۲۱ تیر ۱۴۰۰ در ۱:۰۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  online viagra pills

  online viagra pills

 119. sildenafil citrate india ۲۲ تیر ۱۴۰۰ در ۱۲:۳۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  sildenafil citrate india

  sildenafil citrate india

 120. viagra script ۲۲ تیر ۱۴۰۰ در ۳:۰۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  viagra script

  viagra script

 121. sildenafil ۲۲ تیر ۱۴۰۰ در ۷:۱۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  sildenafil

  sildenafil

 122. 100 mg viagra ۲۲ تیر ۱۴۰۰ در ۱۰:۵۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  ۱۰۰ mg viagra

  ۱۰۰ mg viagra

 123. amlodipine side effects ۲۴ تیر ۱۴۰۰ در ۹:۰۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  amlodipine side effects

  amlodipine side effects

 124. cialis efectos secundarios ۲۴ تیر ۱۴۰۰ در ۱۰:۱۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cialis efectos secundarios

  cialis efectos secundarios

 125. levitra generic usa ۲۴ تیر ۱۴۰۰ در ۱۲:۲۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  levitra generic usa

  levitra generic usa

 126. otc generic cialis ۲۴ تیر ۱۴۰۰ در ۶:۱۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  otc generic cialis

  otc generic cialis

 127. amoxicillin for tooth infection ۲۷ تیر ۱۴۰۰ در ۹:۲۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  amoxicillin for tooth infection

  amoxicillin for tooth infection

 128. doxycycline 50mg capsules ۲۷ تیر ۱۴۰۰ در ۱۱:۲۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  doxycycline 50mg capsules

  doxycycline 50mg capsules

 129. furosemide potassium ۲۸ تیر ۱۴۰۰ در ۱۲:۵۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  furosemide potassium

  furosemide potassium

 130. xenical 60 mg ۲۸ تیر ۱۴۰۰ در ۵:۵۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  xenical 60 mg

  xenical 60 mg

 131. priligy singapore ۲۸ تیر ۱۴۰۰ در ۷:۳۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  priligy singapore

  priligy singapore

 132. finasteride 5mg coupon ۲۸ تیر ۱۴۰۰ در ۸:۳۲ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  finasteride 5mg coupon

  finasteride 5mg coupon

 133. bimatoprost sr implant ۲۹ تیر ۱۴۰۰ در ۲:۳۲ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  bimatoprost sr implant

  bimatoprost sr implant

 134. clomid pct protocol ۲۹ تیر ۱۴۰۰ در ۴:۵۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  clomid pct protocol

  clomid pct protocol

 135. diflucan dose children ۲۹ تیر ۱۴۰۰ در ۶:۳۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  diflucan dose children

  diflucan dose children

 136. domperidone dosage for lactation ۲۹ تیر ۱۴۰۰ در ۸:۵۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  domperidone dosage for lactation

  domperidone dosage for lactation

 137. tamoxifen drug classification ۳۰ تیر ۱۴۰۰ در ۹:۳۱ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  tamoxifen drug classification

  tamoxifen drug classification

 138. prednisolone 15mg ۳۰ تیر ۱۴۰۰ در ۱۱:۱۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  prednisolone 15mg

  prednisolone 15mg

 139. naltrexone side effects alcohol ۳۱ تیر ۱۴۰۰ در ۱۲:۴۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  naltrexone side effects alcohol

  naltrexone side effects alcohol

 140. valacyclovir dosing cold sore ۳۱ تیر ۱۴۰۰ در ۲:۴۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  valacyclovir dosing cold sore

  valacyclovir dosing cold sore

 141. zanaflex generic name ۳۱ تیر ۱۴۰۰ در ۸:۴۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  zanaflex generic name

  zanaflex generic name

 142. tadalafil gel ۱ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۰:۱۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  tadalafil gel

  tadalafil gel

 143. cialis medication ۲ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۲:۰۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cialis medication

  cialis medication

 144. ciprofloxacin erythromycin ۴ مرداد ۱۴۰۰ در ۷:۲۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  ciprofloxacin erythromycin

  ciprofloxacin erythromycin

 145. plaquenil drug ۴ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۲:۴۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  buy plaquenil online

  hydroxychloroquine tab 200mg

 146. cialis alternative ۴ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۲:۴۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cialis alternative

  cialis alternative

 147. liquid tadalafil citrate ۴ مرداد ۱۴۰۰ در ۳:۴۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  liquid tadalafil citrate

  liquid tadalafil citrate

 148. interactions for cialis ۴ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۱:۴۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  interactions for cialis

  interactions for cialis

 149. blue pill viagra ۵ مرداد ۱۴۰۰ در ۲:۰۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  blue pill viagra

  blue pill viagra

 150. generic viagra ۵ مرداد ۱۴۰۰ در ۳:۳۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  generic viagra

  generic viagra

 151. pfizer viagra ۵ مرداد ۱۴۰۰ در ۷:۳۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  pfizer viagra

  pfizer viagra

ثبت ديدگاه