(ثارالله)

۱۳۹۹-۶-۱۱ ۲۱:۲۵:۱۴ +۰۰:۰۰۱۱ شهریور ۱۳۹۹|امام حسین ع, امام شناسی, شخصیتها|95 Comments
حسین شناسی

از کتاب حق و باطل اثر استاد علی اکبر خانجانی ص ۷۲

٢٩۴ــ امام حسین (ع) در عین حال که در نظر دیگران بزرگترین تراژدی ساز تاریخ است و ھرگز کسی در تراژدی از وی فراتر نرفته است ولی در حقیقت نخستین کسی است که در کمال تراژدی بر آن فائق آمده و آنرا تبدیل به جشن عروسی و سماع عاشقان در لحظۀ وصال نموده است .

امام حسین پیروزترین انسان است و از ھمین رو سفینۀ نجات لقب گرفته است.

و ھمۀ کسانی که بر او گریه می کنند خواه ناخواه منظوری جز در ھم شکستن این پیروزی ندارند و عملاً این پیروزی بی ھمتای انسان را کتمان و تحریف می کنند.

امام حسین سلسله جنبان اھل وجود است.

او مسلک پدرش را به منزل مقصودش رسانید .

او بنیانگذار مطلق پرستی در عالم است.

او گفت: “یا خود خدا یا ھیچ” .

لقب ثارالله (خون خدا) بر ھیچ بشر دیگری جز او تعلق نگرفته است.

معلوم می شود که او به مقصودش رسیده است .

خوشا به عشق بازی او با خدایش .

خوشا به وجودی که از عدمِ آدمیّت او آشکار شد .

حسین به این دلیل “وارث آدم” نامیده شده است که چون حضرت آدم ، از خود عدم ، به وجود آمد و به ربّش “بلی” گفت .

کاری که حسین کرد و آدم نکرد این بود که حسین خودش و با دست خویش عدم را به وجود کشید .

کتابهائی دیگر درباره امام : خضرنامهارض ملکوت و فرج امام زمان (عج)خدا شناسی امامیه

ثبت ديدگاه