حکمتهای قرآنی

۱۳۹۸-۱۰-۱۰ ۱۰:۱۲:۴۸ +۰۰:۰۰۱۰ دی ۱۳۹۸|قرآن, گزیده ای از آثار|97 Comments

بسم اللّه الحکیم

١-دروغ مگو که رسوا می شوی .

٢-زنا مکن که مبتلا می شوی .

٣-چاپلوسی مکن که باور می شوی .

۴-به رحمت و محبّت مغرور مشو که از دستش می دھی .

۵-آن که تو را از خودت راضی می کند شیطان توست .

۶-مسخره مکن که مسخره می شوی .

٧-ظلم مکن تا مظلوم نباشی .

٨-حریص نباش تا به قحطی نیفتی .

٩-پاکیزه و منظم باش تا در خودت قرار گیری .

١٠-بیهوده مخند که باورت کنند .

برگرفته از کتاب شبی با خدا اثر استاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه