حکمت های قرآنی ۲

2020-01-02T13:22:13+03:302 ژانویه 2020|قرآن, گزیده ای از آثار|1 ديدگاه

١١-صبور باش تا بلا از سرت بگذرد .

١٢-آنچه را که دلت اِنکار می کند با ذھنت اِنکار مکن تا دلت دیوانه نشود و زنجیری نگردد.

١٣-خدائی که فقط در سر توست شیطان است .

١۴-تو مسئول کمیّت رزق خود نیستی بلکه مسئول کیفیت آنی .

١۵-ھمه صورتھا صورت خداست .

١۶-صورت خدا را بجوی که این جستجو صراط المستقیم رستگاری است .

١٧-چون مؤمنی را اِنکار کنی عزیزانت اِنکارت می کنند .

١٨-چون به خدا فکر کنی خدا ھم به تو فکر می کند .

١٩-چون به خدا اعتماد کنی ھمه به تو اعتماد می کنند .

٢٠-چون خدا را به نیکی به مردم معرفی کنی خدا ھم تو را به نیکی به مردم معرفی می کند .

برگرفته از کتاب شبی با خدا اثر استاد علی اکبر خانجانی

گفتگوئی خودبخودی
شبی با خدا

يك ديدگاه

  1. tinder site 23 ژانویه 2021 در 4:59 ق.ظ - پاسخ دادن

    browse tinder for free , tindr https://tinderdatingsiteus.com/

ثبت ديدگاه