فلسفه دخانیات

۱۳۹۹-۳-۲۲ ۱۷:۳۴:۳۶ +۰۰:۰۰۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی آخرالزمانی, مقالات صوتی و تصویری|87 Comments
فلسفۀ دخانیات (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله ۱۴ -استاد علی اکبر خانجانی

فلسفۀ دخانیات (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله ۱۴

در قرآن کریم سوره ای بنام « دخان » داریم که به معنای « دود» است که وصف مقدمات قیامت می باشد .

امروزه کرۀ زمین بواسطۀ دود غلیظی که حاصل علوم و فنون است محصور شده که نفس کشیدن را به خفقان انداخته و سقف آسمان را هم سوراخ کرده ( سوراخ لایۀ اوزون ) که از طریق این سوراخ تشعشعات مرگبار فوق جوّی بر اهل زمین می بارد .

این سوراخ شدن نیز از جمله نشانه های قیامت در قرآن است .

در قرآن مذکور است که ستمگران به واسطۀ فساد و فتنۀ خود زمین و آسمان را به فساد می کشند و این دود از جمله مفاسد بشر است .

بشر عصر آخرالزمان علاوه بر دودی که از بیرون او را احاطه کرده بواسطۀ تدخین توتون و سائر مخدرات اندرون خود را نیز دوداندود می کند تا ظاهر و باطن همسان شود و از طریق این دودهایی که به درون خود می فرستد سوزش و آلام دود بیرونی را تسکین می بخشد .

در واقع بواسطۀ دود توتون و سائر مخدرات اندرون خود را خُنک میکند تا بتواند دود آتش دوزخ را که بواسطۀ صنعت وی را محاصره کرده تحمل کند .

همانطور که قبلاً هم متذکّر شدیم طبق سخنی از رسول، مادۀ اولیه جهنم همان نفت ( نفط ) می باشد .

امروزه همه بشریت مشغول دخانیات هستند و حتی کودکان نیز رو به دخانیات می کنند تا بتوانند زندگی دود آلود شهرها را تحمل کنند.

دود،حاصل سوخت ناقص است و بزودی با سوختهای اتمی این دودهای ناقص کاهش یافته و دودهای بیرنگ اتمی (تشعشعات ) جهان را محاصره می کند که هزاران بار نفوذ کننده تر و مهلکتر است و لذا انسانها هم مجبورند برای خنک کردن خود از دودهای شدیدتر مثل مرفین شیمیایی و کریستال و امثالهم استفاده کنند .

جالب است که سیگار مثل بسیاری از پدیده های آخرالزمانی از قارّۀ آمریکا و با کشف این قارّه پدید آمد و اصلاً تدخین محصول این قارّه آخرالزمانی است همانطور که نفت هم بعنوان ماده اولیه ماشین جهنم مثل انرژی اتمی در همین کشور کشف شد .

و می دانیم که امروزه آمریکا بزرگترین تولید کننده سیگار در جهان است .

بهرحال امروزه همه مردمان جهان اعم از کافر و مؤمن غرق در دود هستند و لاجرم انواع دودها را تنفس می کنند و آنان که سیگار نمی کشند دچار التهابات تنفسی و خونی شدیدترند زیرا نیکوتین و افیون موجب خنک کردن التهابات درونی حاصل از دود و گرمای صنعتی می باشد.

جهان صنعتی جهان آتش و التهاب است که موجب انواع بیقراریها و امراض ناشی از آن می باشد و نیز شتابزده گیها و خشم ها و جنونهای فزاینده .

لذا آنان که از دودهای مسکن خنک کننده استفاده نمی کنند لاجرم به داروهای مسکن و روان گردان روی می آورند که به مراتب خطرناکترند .

و همه این آرام بخشها از ملزومات ادامۀ زندگی در آستانۀ قیامت است و بدون این مسکّنهای طبیعی و مصنوعی آمار جرم و جنون و جنایت هزار چندان می شود و حیات شهری را منهدم می سازد .

و نیز اینکه بوضوح می بینیم رهبران جهان جهنّمی خود عموماً مبتلا به این مسکن ها نیستند یعنی نه سیگار می کشند و نه از مرفین استفاده می کنند چرا ؟

همانطور که اکثر قاچاقچیان بزرگ هرگز معتاد نیستند .

این رهبران جنون و جنایت این امکان را دارند تا جهنم نفس خود را با پروژه های شیطانی برون افکنی نمایند در واقع اینان خود خازنان دوزخ یعنی شیاطین می باشند .

همانطور که خود شیاطین چون از جنس آتش دوزخند در دوزخ نمی سوزند و لذا نیازی به این مسکنها ندارند .

به لحاظ تجربی هم این اصل فلسفی محقّق است که هر کشف و اختراعی حاصل ضرورتی می باشد و انواع دخانیات و مخدرات همزمان با عصر صنعت پدید آمده است و هر روزه مخدری قویتر پدید می آید که لازمۀ ادامۀ بقا در طبقات سوزنده تر دوزخ است .

بهتر است که انواع دودهای بیرنگ و بی بو از جمله تشعشعات اتمی و امواج الکترو مغناطیسی و رادیویی و رایانه ای را هم به حساب همین واقعه بگذاریم که خود زمینۀ پیدایش انواع مخدرات جدید هستند.

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد دوم فصل فلسفه قیامت و آخرالزمان

موضوعات مرتبط : سخنرانی استاد درباره آخرالزمان قسمت اولکتاب آخرالزمان خانواده

ثبت ديدگاه