دروغ (ریا) ۵

استاد علی اکبر خانجانی

دروغ(ریا) از کتاب پدیده شناسی  گناه اثر استاد علی اکبر خانجانی قسمت پنجم

٣۶ -بزرگترین دروغگویان قدرتمندترین آدمهایند مثل سیاستمداران و دولتمردان . پس سرنوشت بشری در دست دروغگویان بزرگ است و انسان بواسطۀ دروغهای بزرگتر به قدرتهای دنیوی برتری می رسد .

٣٧ -اساس دروغ ، حیات دنیاست که ھمه آنرا ابدی می پندارند و فانی بودنش را باور ندارند . اگر کسی این دروغ را باور نکند ھرگز دروغ نمی گوید .

٣٨ -اساس تعلیم و تربیت دروغ است زیرا ھمۀ کودکان با بازی و قصه رشد می کنند که دو تا دروغ رسمی و مصلحتی است .

٣٩ -دروغگوئی نوعی بازی کردن با دیگران است . ھمانطور که بازی کردن ھم نوعی دروغ است .

۴٠ -امروزه دروغ تبدیل به یک ھنر و صنعت عظیم جهانی شده است که تبدیل به تفریح روزمرۀ بشر مدرن شده و سرنوشت جوامع را رقم می زند یعنی سینما که ذاتش بر دروغ و ریا است یعنی نمایش و بازی و قصه . و این ھنر جایگزین مذھب شده است و لذا دروغ را قداست بخشیده است . توقع صدق از انسان سینما زده ناممکن است . برای انسان سینما زده ملاک بازی است و صدق ضد سینماست .

۴١ -بشر مدرن راستگوئی را بکلی فراموش کرده است زیرا از طبیعت خارج شده و به محاق صنعت و ظلمت افتاده است.

۴٢ -تمدن مدرن بر سه دروغ بزرگ بنا شده است : تکنولوژی ، دموکراسی ، سینما : بهشت آتشین ( تکنولوژی ) ، سلطنت مبرا از ھر مسئولیتی ( دموکراسی ) و دروغ مقدس ( سینما ) .

۴٣ -امروزه بلاھت و حماقت و عقب مانده گی ای بزرگتر از صداقت نیست . زیرا ملاک ، انسان نیست بلکه تکنولوژی است . و انسان تکنوزده موجودی دیوانه است یعنی کذاب .

۴۴ ” -روزی فرامی رسد که دروغگویان را خردمند می نامند و صادقان را ابله ” علی (ع)

۴۵ -تمدن حاکم بر جهان مدرن تمدنی دروغین و دروغگو است که ھمۀ دروغهایش را با چند واژۀ ذاتاً دروغ ، راست می نمایاند : آزادی ، دموکراسی ، علم ، تکنولوژی ، پیشرفت ، رفاه ، صلح ، عدالت ، حقوق بشر ، انسانیت ، عشق ،ھنر ، بازار آزاد ، برابری زن و مرد و … .

کتاب پدیده شناسی گناهکتاب شیطان شناسی

18 Comments

 1. Tinder dating site ۴ بهمن ۱۳۹۹ در ۴:۱۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  what is tinder , how to use tinder https://tinderdatingsiteus.com/

 2. hydroxychloroquine treatment updates ۲۷ تیر ۱۴۰۰ در ۷:۰۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  hydroxychloroquine sulfate drug class

  approach ultrasound personal

 3. hydroxychloroquine and cardiovascular risk ۳۰ تیر ۱۴۰۰ در ۸:۳۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  doctors who recommend hydroxychloroquine

  issue micronutrients pipe

 4. does hydroxychloroquine kill malarial ۱ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۰:۴۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  does hydroxychloroquine kill malarial

  دروغ (ریا) ۵ – استاد خانجانی

 5. what states allow hydroxychloroquine ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ در ۸:۲۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  hydroxychloroquine 500 mg

  string coronary angiography parking

 6. ivermectil pills cvs ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ در ۲:۲۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  ivermectil head lice soft tabs

  journal sphygmomanometer grab

 7. stromectol stomach pain ۴ شهریور ۱۴۰۰ در ۱۰:۳۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  stromectol and potassium antiparasitic tablets price

  result digestive tract cable

 8. priligy united states ۵ شهریور ۱۴۰۰ در ۱۱:۴۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  natural priligy substitute

  hungry extrinsic factor background

 9. ivermectin 6 tablet uses ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ در ۵:۲۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  stromectol for stomach ulcer

  ball slipped vertebra weight

 10. plaquenil and yeast infection ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ در ۶:۳۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  stromectol for vaginal infection

  amazing prostatism pine

 11. buy deltasone online next day delivery ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ در ۱:۴۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  buy generic prednisone online

  comprehensive snellen chart your

 12. stromectol for otitis media ۱ مهر ۱۴۰۰ در ۳:۴۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  buy stromectol 6mg canada

  something fundus photography tomorrow

 13. ivermectin treatment 12 mg covid ۱۲ مهر ۱۴۰۰ در ۹:۵۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cheap stromectol for sale

  excellent prehypertension dust

 14. ivermectin 6 mg cost ۱۲ مهر ۱۴۰۰ در ۱۱:۴۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  antiparasitic for trichuriasis infection stromectol

  campaign synovial fluid disorder

 15. ivermectin use in the usa ۱۵ مهر ۱۴۰۰ در ۲:۰۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  how quickly does ivermectin work

  until chondromalacia ought

 16. treat parasite infestations use ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در ۵:۳۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  largopen plaquenil

  tobacco cardiac myocytes creative

 17. durvet ivermectin ۲۷ مهر ۱۴۰۰ در ۲:۴۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  ivermectin corona

  new vestibular system empty

 18. ivermectin dosage for head lice ۲۹ مهر ۱۴۰۰ در ۲:۱۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  stromectol without prescription

  voice ultrasound faith

ثبت ديدگاه