دین زنانه

۱۳۹۹-۴-۳۰ ۲۰:۵۰:۱۶ +۰۰:۰۰۳۰ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی دینی, مقالات صوتی و تصویری|91 Comments
دین زنانه (خودشناسی دینی) مقاله ۱۱ استاد علی اکبر خانجانی


دین زنانه (خودشناسی دینی) مقاله ۱۱

اکثریت زنان حتّی آنگاه هم که جداً روی به دین وزندگی با معرفت می نمایند برای جلب نظر یک مرد و یا مردانی است .

یعنی این رویکرد هم خود جلوه ای برتر از جلوه گری وعشوه و ناز است بدین معنا که : من که دین را نمی خواهم حالا که تو می خواهی پس بخاطر تو !

و طبیعی است که هدف این نوع از دین داری هم طبق معمول بدست آوردن دل مرد وسپس بر او مسلط شدن و اراده اش را در اختیار گرفتن است جهت یک بولهوسی بسیار اساسی تر .

در این نیت از دین داری زن ، دین وسیله ای برای دین براندازی در مرد است .

این دین ضدّ دین و معرفت ضدّ معرفت است وعاقبتی بس فجیع دارد .

اگر مرد تسلیم هوس زن شود که مجبور است هم خود از دین خارج شود یا منافق گردد و به زنش هم این امکان را بدهد .

و اگر تسلیم هوس زن نشود بدون تردید زن از طریق رها کردن احکام دین و مخصوصاً زیر پا گذاشتن حجاب و عفت از مرد انتقام می ستاند .

این حربۀ زنان در قبال مردان متدیّن است . یعنی می گوید : اگر تسلیم من نشوی فاحشه می شوم و آبروی تو و دین تو را هم می برم .

از این وقایع در جوامع دینی و اسلامی بسیار فراوان رخ می نماید.

و این بزرگترین امتحان مرد در دین خداست . در اینجا مرد بایستی بین خدا و زنش انتخاب کند .

این واقعه در صدر اسلام هم دربارۀ عایشه زن رسول خدا رخ نمود و خداوند این تهدید عایشه را خنثی کرده وعایشه پس از رحلت رسول یکبار دگر در ماجرای «جمل» از دین شوهرش انتقام گرفت وبسیاری از مؤمنان را فریفت و به کشتن داد و مبدّل به بزرگترین فتنۀ زن در تاریخ دین شد .

داستان جعده همسر امام حسن (ع) نیز دقیقاً بر همین اساس رخ نمود و نیز همسر امام جواد(ع) .

این بزرگترین درس عبرت برای زنان اهل دین و مردان مؤمن در قبال زنانشان می باشد .

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد دوم فصل فلسفه دین اثر استاد علی اکبر خانجانی

دیگر آثار مربوط : کتاب فلسفه جهانی دین کتاب معرفت شناسی قرآنی _ کتاب فطرت خدا و فطرت بشر

ثبت ديدگاه