راز دلتنگی ها

۱۳۹۹-۶-۵ ۰۶:۳۳:۵۲ +۰۰:۰۰۵ شهریور ۱۳۹۹|خودشناسی کلامی, مقالات صوتی و تصویری|81 Comments
راز دلتنگی ها (خودشناسی کلامی) مقاله ۷ – استاد علی اکبر خانجانی

راز دلتنگی ها(خودشناسی کلامی) فلسفه هرمنوتیک – اسرار واژه ها – مقاله ۷

دل آدمی چون تنگ می شود این احساس تنگ و حقیر نمودن دل بدان معناست که یا کسی از دل بیرون رفته است و لذا دل به هم آمده و کوچکتر شده است و یا یک فرد جدیدی به تازگی وارد شده که جای مناسبی در دل فرد نمی یابد و بر جداره های دل می کوبد تا فراختر شود .

این دو احساس تنگ دلی است که بر حسب دو واقعه کاملاً متفاوت رخ می دهد : سرآغاز یک فراق یا وصال تازه !

چه بسا کسی را به ظاهر از دست می دهیم با طلاق یا مرگ و یا قهری که زان پس بر دل ما وارد می شود و این یک نوع احساس تنگی دل است تا در دلمان جای گیرد و دلمان را فراخ نماید.

و گاه احساس دلتنگی حاصل آشنایی نوینی است که می خواهد بر دلمان وارد شود ولی در دلمان جای نمی گیرد و لذا حتّی در حضورش هم دلتنگی داریم . این نوعش شامل حال بسیاری از زناشویی و یا رابطه والدین و فرزندان می شود که در زیر یک سقف زندگی می کنند .

و گاه کسی را ظاهر و باطن از دست می دهیم و با خروجش از دلمان جداره های دل به هم می آید و احساس تنگی می کنیم . دل تنگی اصولاً در اهل دلی زنده شدیدتر است و چه بسا آدمهایی که هرگز چنین احساسی نمی یابند، زیرا کسی را دوست نمی دارند .

و امّا تنگترین دلها و دلتنگترین آدمها کسانی هستند که همه کسان و عزیزان و یاران خود را از دست و دل می نهند و به مقام تفرید و تجرید می رسند و دلشان از هر غیری پاک می شود تا آن یار ازلی وارد شود .

تا قبل از ورودش این انسانها غرق در اشدّ دلتنگی می باشند زیرا در حالیکه دلشان به لحاظ قدرت محبّت ظرفیت کل بشریّت را دارد . ولی کسی در آن نیست و خداوند به واسطه معرفت و جهادشان همه را از دل آنها بیرون می کند که لایق دوست داشتن جز خدا نیستند .

این مرحله از سلوک عرفانی را دورۀ بکاح و کرب و اندوه می نامند که سالک غرق در دریای حزن است و چه بسا شبانه روز در فراق یاران و عزیزان می گرید .

تا آنگاه که آن محبوب حقیقی و جاودانه در آید و وصال ابدی آغاز شود . و این واقعه مولّد عظیم ترین دل جهان است دلی به ظرفیّت کل عالم هستی که همه را دوست می دارد .

کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم – فلسفه هرمنوتیک- خودشناسی کلامی اثر استاد علی اکبر خانجانی

موضوعات مرتبط : کتاب سرّ واژه

ثبت ديدگاه