Loading...
زندگینامه استاد علی اکبر خانجانی۱۳۹۷-۱۰-۹ ۱۹:۰۴:۰۲ +۰۰:۰۰

زندگینامه استاد خانجانی

من علی اکبر خانجانی متولد ١٣٣٤ در سنگسر (مهدیشهر) از استان سمنان

و از خانواده ای روستایی-عشایری که پیرو دین اسلام و عاشق علی (ع) و آل اوست می باشم.

تحصیلات ابتدایی را در زادگاهم و دبیرستان را در شیراز و تھران و تحصیلات دانشگاھی را در آمریکا و آلمان سپری نمودم .

پروردگارم مرا از کودکی با خودش آشنا نمود و ھدایتم فرمود. بنابراین از تحصیلات مدرسه ای

جز سیر وسلوک در آفاق و تماشای خلایق چیزی نصیبم نشد.

چیزی از جنس علم حقیقی در آن مراکز نیافتم و بلکه آن مراکز را کانونھای جھل مرکب یافتم.

ھر چند که حدود ده سال از عمرم را در علوم انسانی و تربیتی و درمانی صرف نمودم ولی جز لا اله ندیدم

و لذا پشتوانه محکمی برای الاالله گردید که در معرفت نفس و سیر وسلوک الی الله نصیبم گشت

و از اھالی دین و قرآن و عرفان شدم و حکمت الھی را بحد نیازم یافتم و بخدمت خلایق گماردم

که البته در این خدمت جز عداوت نصیبم نگشت که از غایت محبت پروردگارم بود که مرا بسوی توحیدش رھنمون فرمود.

خلاصه اینکه ھیچ کتاب و مدرسه و استادی مرا نیاموخت و ھر چه یافتم از سر دولت دین محمد(ص)

و عشق علی (ع) و نفس مسیحایی و حکمت قرآنی و ازکار الھی بوده است و عرفان مولانایی.

ولی ھمه اینھا اجر عشق من بخدمت مردمان است از جانب پروردگار عالمیان.

و اما علاوه بر این از خلایق و توده ھای رنج کشیده و دردمند این مرز و بوم چیزھا آموختم که در ھیچ مذھب و مکتبی نبود.

ھمه آنھا پیر و مراد من ھستند.

اما یک نفر دیگر بود که در سر آغاز جوانی ام با مرگش مرا زنده ساخت

و در تمام عمرم با وی محشور بوده ام و یار غار من است و او دکتر علی شریعتی است که انسانی زیباتر از او ندیده ام.

بزرگترین مکاشفه من در قلمرو واقعیت، قیامت بوده است و بدینگونه است که در خدمت شمایم و از آن دم می زنم.

ایشان کتابی را با عنوان “زندگینامه ماورای طبیعی من (نظری بر اسفار سبعه زندگانیم)” نگاشته ان،

که در این کتاب به صورت مفصل به زندگی نامه خود پرداخته اند.

روستای دازگاره زادگاه اصلی عارف واصل و استاد کامل آقای دکتر علی اکبر خانجانی میباشد.

ایشان مولف بیش از ۲۰۰ کتاب و ۲۰۰۰ مقاله در موضوعات عرفان و انسان و خدا و آخرالزمان هستند.


تصویر استاد خانجانی
گالری تصاویر استاد خانجانی