شریعتی های ۲ و ۳ و ۴ و….چه کرده اند؟

۱۳۹۹-۵-۲۵ ۱۵:۴۴:۵۵ +۰۰:۰۰۲۵ مرداد ۱۳۹۹|فلسفه شخصیتها, مقالات صوتی و تصویری|67 Comments
شریعتی های ۲ و ۳ و ۴ و … چه کرده اند(فلسفه شخصیتها) مقاله ۹- استاد علی اکبر خانجانی

شریعتی های ۲و۳و۴و…چه کرده اند؟ (فلسفه شخصیت ها) مقاله ۹

با رحلت جانسوز و هنوز باور نکردنی دکترشریعتی جریان تازه ای در میان روشنفکران دینی ما آغاز شد که به زبان ساده تلاشی برای شریعتی شدن و پر کردن خلاء وجود این هویت ملی ما در عرصه نسل جوان بود به طور نمونه می توان از کسانی چون عبدالکریم سروش ، الهی قمشه ای ، رحیم پور نام برد این سخنگویان نسل جوان مادر قلمرو روشنفکری دینی پس از انقلاب دارای چند تفاوت ذاتی نسبت به شریعتی بودند و لذا هرگز نتوانستند اندکی هم آن خلاء هویت را جبران کنند بلکه فقط امیدی نو آفریدند و پس از اندک مدتی هم همه را مأیوس و خمار ساختند و باز این تشنگان هویت را به خاطره دکتر شریعتی باز گردانیدند و البته بهترین مأمن موجود است و بهتر از رجعت به پای منقل و ماهواره و اینترنت به عنوان مجاری هویت است . هر چند که بسیاری هم از فرط ناامیدی به این مجاری افتادند .


این شریعتی های جدید فقط زبان و منطق و فرآورده های فرهنگی شریعتی را به عاریت گرفتند ولی راه و هویت او را نگرفتند . راه او نقّادی بنیادی بر زمانه و نیز وضع موجود جامعه و حاکمیت بود و هویت او خود- شناسی عرفانی بود .

شریعتی مستقل از حاکمیت سیاسی عصر خود عمل کرد ولی اینها به طور کاملاً حکومتی عمل نمودند . شریعتی از نزد خودش می گفت ولی اینها از نزد دیگران می گویند .

شریعتی مولد فکر بود و اینها مصرف کننده اند .

شریعتی درد جوانان را مخاطب می نمود ولی اینها بی دردی ها و بی دردها را مخاطب می سازند و یا دردهای سطحی شکم سیران را مخاطب می سازند .

شریعتی فوق حساب حرف می زد ولی حرفهای اینان تماماً حرف حساب است . و در قلمرو حساب و هندسه هرگز هویتی بر نمی خیزد .

شریعتی امّی سخن می گفت ولی اینان بسیار اشرافی (شاعرانه و فلسفی و دیپلماتیک)سخن می گویند .

و نهایتاً از همه مهمتر اینان حقوق می گیرند و شریعتی تازه پول جیبی خود را هم صرف کارش می کرد هر چند که همه اینها وامدار شریعتی هستند ولی هیچکدامشان حقوق این وام را ادا نکرده اند و هر گاه هم که خواسته اند یادی از وی کنند اول خاطر نشان کردند که شریعتی بی عیب نیست و اشکالاتی دارد و… در ضمن خیلی هم بد نبوده است .

اینها حتی به لحاظ مصلحت هم نتوانستند خوب حرف بزنند . خوب حرف زدن هم دل می خواهد .

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم -فلسفه شخصیتها- اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : انسان کامل جلد اولانسان کامل جلد دوم

ثبت ديدگاه