شهید جمال (کربلای هستی)

۱۳۹۹-۶-۹ ۲۱:۱۹:۴۱ +۰۰:۰۰۹ شهریور ۱۳۹۹|امام حسین ع, امام شناسی, شخصیتها|1 ديدگاه
حسین شناسی

شهید جمال (کربلای هستی) از کتاب مجموعه مقالات عرفانی اثر استاد علی اکبر خانجانی

بسم اللّه الشهید

١-در قرآن آیه ای حیرت آور چند بار تکرار شده است که ھنوز کسی متوجه راز آشکار این آیه نشده و لذا عمداً آنرا تحریف و تبدیل کرده اند حتی در ترجمۀ تحت اللفظی این آیه : ” خداوند بر ھر چیزی در عالم ھستی شهید است ” .

٢-عجبا که لفظ ” شهید ” را ” شاھد ” گرفته اند حتی بزرگان تفسیر و اساتید ادبیات عرب گوئی فرق بین شاھد و شهید را نمی دانند .

٣-شهید شدن کمال شاھد بودن و شهادت دادن است . ھمانطور که مثلاً امام حسین(ع) قیام خود را با شهادت دادن بر ستم و کفر و شقاوت و فسق حکومت و نفاق و خودفروشی اعراب آغاز کرد و این شهادت در واقعۀ کربلا به کمال رسید و با شهید شدن حسین و یارانش بود که آن شهادت در نفس جامعه جاری شد یعنی حسین و یارانش در خون مردمان وارد شدند و آن شهادت وارد بر نفوس مردم شد و ھمۀ مردم بر آنهمه ستم و پلیدی خودشان شاھد گردیدند و این ھمان مقام بخود – آئی و خودآگاھی مردم است. بیان دیگرش اینست که ھمۀ مردم حسینی شدند. حسین در نفوس مردم به مقام شاھد رسید و اینست شهید .

۴-به ھمین دلیل بود که کل امت و دولت عصر حسین در مدت کمتر از نیم قرن قتل عام شدند یعنی بدست خودشان کشته شدند . یعنی حسین در نفوس آنان حضور یافت و آنان را بر خودشان شاھد و عاقبت بر خودشان شهید ساخت.

کتاب مجموعه مقالات عرفانی

کتابهائی دیگر درباره امام : خضرنامهارض ملکوت و فرج امام زمان (عج)خدا شناسی امامیه

ثبت ديدگاه