علی (ع) که بود؟

۱۳۹۹-۵-۲۷ ۱۳:۵۶:۱۸ +۰۰:۰۰۲۷ مرداد ۱۳۹۹|فلسفه شخصیتها, مقالات صوتی و تصویری|82 Comments

علی (ع)که بود؟ (فلسفه شخصیتها) مقاله ۷

     کسی که حتّی حاصل دسترنج خود را از آن خود نمی دانست  .

     کسی که جان دوستش را بر جان خود ترجیح می داد  .

     کسی که دشمنانش را بیشتر از دوستانش ، دوست می داشت  .

     کسی که ۲۵ سال شبانه روز کار کرد تا قرض دوستش را بپردازد  .

     کسی که با نان جو و نمک هرگز دچار سوء تغذیه و بیماری نشد  .

     کسی که حتّی دشمنانش هم او را دوست می داشتند  .

     کسی که هرگز نان به خانه نبرد  .

     کسی که هرگز از حکومت حقوق نگرفت  .

     کسی که از ریاست کردن نفرت داشت .

     کسی که خدا از زبانش سخن می گفت  .

     کسی که بر مؤمنان سخت گیر و برکافران مهربان بود  .

     کسی که تمام عمرش بلاوقفه در نماز و روزه بود  .

     کسی که تا قاتلش را شفاعت نکرد از دنیا نرفت  .

     کسی که خداوند بر او نماز می خواند  .

     کسی که خدا مریدش بود  .

     کسی که «خود» را نابود کرد و خدا را عیان نمود .

     کسی که به واسطه انتخاب فقر مطلق ، به اسرار وجود آگاه شد .

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم -فلسفه شخصیتها- اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : انسان کامل جلد اولانسان کامل جلد دوم

ثبت ديدگاه