غیبت کردن چیست؟

۱۳۹۹-۲-۸ ۰۸:۲۵:۲۶ +۰۰:۰۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی اخلاقی, مقالات صوتی و تصویری|68 Comments
غیبت کردن چیست ؟ مقاله ۱۱ (خودشناسیاخلاقی) استاد علی اکبر خانجانی

? غیبت کردن چیست ؟ ⁦▫️⁩ خودشناسی اخلاقی▪️⁩ مقاله شماره ۱۱

بسیاری می پندارند که از بدی ھای دیگران در غیاب آنان سخن گفتن بھرحال گناه است.

اولاً بستگی دارد که این دیگران ٌمومنان ھستند که از روی جھل مرتکب اشتباھاتی شده اند و یا اینکه تبھکاران و اراذل حرفه ای ھستند .

و دوم بستگی دارد به اینکه نیّت از این نقل چه باشد .

نقل بدی ھای مومنانومنان گناه است مگر اینکه به نیّت مشورت و درس عبرت باشد و تلاشی برای امر به معروف و نھی از منکر .

ولی نقل بدی ھای ظالمان نه تنها گناه نیست که صواب ھم ھست زیرا ھم ھشدار است و ھم عبرت ومراقبت .

✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل دوم _ فلسفه تعلیم و تربیت
« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

کتابهای صوتی استاد خانجانی را در شبکه های اجتماعی دانلود کنید : یوتیوب : khanjany.netاستاد علی اکبر خانجانی

تلگرام : کتابخانه صوتی آثاراستاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه