فرق تظاهر و مکر

۱۳۹۹-۷-۶ ۲۲:۱۳:۰۷ +۰۰:۰۰۶ مهر ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|95 Comments
فرق تظاهر و مکر(خودشناسی شرعی) مقاله ۱۵ استاد علی اکبر خانجانی

فرق تظاهر و مکر (خودشناسی شرعی) مقاله ۱۵


پیامبر اسلام (ص) می فرماید « در همه حال تظاهر به دین بهتر از تظاهر به کفر است » .
این تظاهر نه بقصد فریب دادن مردم که به قصد حرمت نهادن به مردم است و تلاشی برای آدم شدن . اگر همین تظاهر هم نباشد از نفس آدمی بطور طبیعی جز توحّش و ابتذال صادر نمی شود زیرا نفس حیوانی بشر دارای حدود غریزی نیست و لذا توحّش بشری بسیار هولناکتر از توحّش حیوانات است . تظاهر به نیکی و ادب و حیا همان رعایت حدود آدمیت و حرمت و کرامت انسان است نه ریاکاری . این همان خویشتن داری و تقوا می باشد که بدون آن شیرازۀ امور می  گسلد . بی حیائی و توحّش و افسار گسیختگی نفس ربطی به صداقت ندارد بلکه تقدیس وقاحت و شرارت است و تبدیل آن به فلسفۀ زندگی . آنانکه رعایت ادب را علیرغم نفس امارّه ، همان ریاکاری می دانند در همین زندگی عواقبی فجیع دارند. تظاهر به نیکی و ادب حداقل آدمیت و مدنیّت است و همان است که بزرگترها به کودکان خود تلقین می کنند که اگر نکنند خانه تبدیل به طویله و دیوانه خانه می شود همانطور که بسیاری از خانه ها اینگونه اند که تحت عنوان تعلیم و تربیت علمی و مدرن (؟) توجیه می شود که گوئی بچه بایستی هر کاری که می خواهد بکند تا عقده ای نشود ؟!
تظاهر به دین به قصد تجسّس و فتنه گری و مردم فریبی البتّه که امری پلید است و جای بحث ندارد . «آنکه ادب و حیا و حرمت را در شأن خود نمی داند در کلیۀ روابط خود شکست می خورد و نهایتاً به انواع عذابها دچار می شود تا جبراً نفس امارّۀ خود را مهار کند . و این بدان معناست که آدمی آفریده شده است تا آدم شود یا به جبر و یا به اختیار . یا از راه بهشت و یا از درب جهنّم .

موضوعات مرتبط : دائرةالمعارف عرفانی جلد اول

ثبت ديدگاه