فلسفه اینترنت

فلسفه اينترنت (خودشناسی ارتباطی) مقاله ۱۴ استاد علی اکبر خانجانی

? فلسفه اینترنت ⁦▫️⁩ خودشناسی ارتباطی ⁦▪️⁩ مقاله شماره ۱۴

مثبت ترین و انسانی ترین کاربرد اینترنت در قلمرو دوست یابی نهفته است.

دوستی یعنی ارتباط و ارتباط اینترنتی یعنی ارتباط از راه دور و آن ھم دورترین ارتباطات نه فقط به لحاظ جغرافیائی و فرھنگی بلکه به لحاظ منطقی و عاطفی .

این غیر مستقیم ترین ارتباطات و نیز وسریعترین ارتباطات است نه فقط به لحاظ کمی بلکه به لحاظ فضای وجود در رابطه . زیرا ھر چه که رابطه ای مستقیم تر و نزدیک تر باشد به لحاظ فضا ھم محدود تر است درست به ھمین دلیل ارتباط اینترنتی در نقطه مقابل ارتباط درون‌خانواده ھاست .

در واقع ارتباط اینترنتی ، به لحاظ کم و کیف، آزادترین ارتباطات است و ھر کسی می تواند به ھر گونه و صورتی بخواھد خود را به طرف مقابل معرفی کند و از خود یک انسان آرمانی نقش زند و طرف مقابل را عاشق برخود نماید .

اینک منظورما را بهتر متوجه می شوید و نیز راز جاذبه افسانه ای رابطه اینترنتی را بهتر درک می کنید.

فضای خالی و آزادی که می تواند شما را برای طرف مقابل مبدّل به یک اسطوره سازد.

در اینجا منظور ھمانا فریبکاری است. ارتباط اینترنتی یک ارتباط مطلقاً کلامی و سوادی و ادبی است و اگر صورت ھم به میان آید یک ارتباط کاملاً تئاتری است.

منتھی تئاتری است که استمرار دارد و می تواند تبدیل به یک واقعیت مالیخولیائی گردد.

پس فلسفه ارتباط اینترنتی، فلسفه خلق عشق ھای مجازی تا سرحد دروغ و مالیخولیای کامل است برای رھائی از تنهائی عصر تکنولوژی.

آدمی در قلمرو روابط مستقیم و تنگاتنگ درون خانوادگی و درون نژادی و درون حرفه ای و درون فرھنگی ، ھمواره دچار خفقان ولذا احساس تنھائی و تنگی اندیشه و عاطفه و ظهور و بروز گفتاری و رفتاری است.

در نقطه مقابل چنین وضعیتی، ارتباط اینترنتی ھمچون یک ناجی به میان آمده است تا این خفقان و تنهائی و خود سانسوری بشر مدرن را در ھم بشکند و او را از بی کسی برھاند و دوستی بیابد که به تمام و کمال تصدیقش نماید و بپرستد بر اساس ھویتی که فرد از خود به روش ھای ادبی و تئاتری ارائه می کند .

در اینجا دو تا انسان کاملاً مالیخولیائی و غیر واقعی با یکدیگر در ارتباطند دو تا انسانی که مطلقاً وجود خارجی ندارند و اینست معنای واقعی ارتباط مجازی که برخاسته از موجودات مجازی و کاملاً تخیلی است.

در اینجا شاھد یک جهان کاملاً برزخی ھستیم که ھمه چیزھایش در مرز بین بود و نبود دچار یک سرگردانی وتردید ابدی ھستند .

نه یک من واقعی وجود دارد و نه یک توی واقعی .

یک من – توی کاملاً مجازی و آرمانی وجود دارد و این یک ھویت برھوتی است که اینترنت پدید آورده است.

بنظر می رسد که اینترنت می تواند انسان ھا را از تنهائی و انزوای در تن خود نجات دھد ولی آنچه که اتفاق افتاد تنھائی دو صد چندان مخوفتر است که فرد حتی شاھد تنھائی خود ھم نیست و در واقع در تنھائیش دفن شده است.

و آنچه که در اینترنت ثبت می شود و به مثابه یک سنگ قبر شاعرانه است و توصیف انسان بدانگونه که می بایست می بود ولی نبود .

ھویت اینترنتی یک ھویت بود نبودی است. و کل این مالیخولیا محصول گریز بشر مدرن از تنهائی است تنھائی ای که قلمرو حضور خداوند بعنوان ذات بشر است.

و اما رسالت ما در قلب این شبکه مالیخولیائی و دجال چیست؟ و این سوال که آیا می توانبواسطه شیطان با شیطان مبارزه کرد و او را برانداخت؟ آری می توان منتھی با سلاح حضور و یاد خدا.

و کار ما بیاد آوردن خدا و احیای تنھائی شماست تا تنھائی خود را پذیرا شوید و از جادوی چشم ابلیس (رایانه واینترنت) نجات یابید.

تا آدمی براستی تنھا نشده و تنھائیش را نیافته و در آن مقیم نشده قادر به برقراری یک رابطه واقعی با دیگران نیست ولذا دوست ھم پیدا نخواھد شد.

ھرگز بین دو موجودی که وجود ندارند دوستی ای ھم نیست.

تا ھر کسی خودش نشود نمی تواند با خود ھر کس دیگری مربوط شود.

رابطه فقط بین موجودات واقعی ممکن است نه موجودات مجازی – تخیلی – مالیخولیائی. ھمانطور که ھرگز قھرمان سینما قادرنیست در قلمرو سینما یک رابطه ای واقعی برقرار کند :

اینترنت قلمرو پیدایش و ظھور کامل ترین و جامع ترین دروغ و فریب در تاریخ بشر است و مولد دورغترین روابط .

✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل سوم _ فلسفه ارتباطات
« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

مقالاتی دیگر از خودشناسی ارتباطی: تلوزیون یا گوساله سامریمکتب هو

34 Comments

 1. dating service for gay free ۶ مرداد ۱۴۰۰ در ۲:۰۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Exceptionally individual pleasant website. Enormous details available on couple of clicks. https://gaydatingzz.com/

 2. keto near me ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ در ۷:۲۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  keto diet meal plans https://ketodietplanus.com/

 3. gay dating older advice ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ در ۳:۳۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  gay dating sites for grandpas https://gaychatus.com/

 4. very gay dating ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ در ۵:۳۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  gay dating sites in stl https://gaychatgay.com/

 5. reddit gay dating site ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ در ۱۱:۵۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  online dating for gay guys https://freegaychatnew.com/

 6. gay japanese dating sim ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۴:۵۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  gay dating without sign up https://gay-singles-dating.com/

 7. gay speed dating norfolk va ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۹:۰۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  tips on dating a gay bear https://gaydatingcanada.com/

 8. altanta gerogia gay dating ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۱:۳۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  plenty of fish gay women dating https://gaydatinglosangeles.com/

 9. gay dating sites no sign up ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۲:۵۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  actual gay dating sites https://dating-gaym.com/

 10. are there free gay dating aps ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ در ۷:۰۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  pittsburgh gay dating https://gayonlinedating.net/

 11. gay dating site like gay.com ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ در ۱:۲۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  recan gay dating bdsm https://datinggayservices.com/

 12. mateen gay dating ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ در ۵:۰۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  dating show gay devon asian https://gayedating.com/

 13. https://bit.ly/3Al4wzb ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ در ۳:۰۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن
 14. help writing an essay ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ در ۷:۱۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Great looking site. Assume you did a bunch of your own coding. https://essayghostwriter.com/

 15. новые танцы на тнт смотреть онлайн ۳ مهر ۱۴۰۰ در ۱۱:۳۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  смотреть новые танцы новые танцы
  ۲ тнт новые танцы ۲۰۲۱ смотреть онлайн новые танцы на тнт ۲۰۲۱ смотреть

 16. Битва экстрасенсов ۲۲ сезон (۲۰۲۱) битва экстрасенсов сезон серия смотреть онлайн битва экстрасенсов ۲۰۲۱
  новый сезон

 17. Консультация у психолога ۶ مهر ۱۴۰۰ در ۳:۲۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  Консультация по Skype. Консультация у психолога Консультация у психологов.

  Услуги аналитического психолога,
  психотерапевта. Психолог в Харькове,
  консультация. Заказать консультацию психолога.
  Помощь профессионального Психолога.
  Услуги аналитического психолога,
  психотерапевта.

 18. i hate writing essays ۶ مهر ۱۴۰۰ در ۷:۲۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  persuasive writing essays https://essaywritercentral.com/

 19. Смотрите лучшие фильмы смотреть фильмы онлайн в хорошем дюна у нас самый большой список фильмов ۲۰۲۱ года

 20. Вы можете смотреть Фильмы совершенно бесплатно Игра в кальмара ۴ серия смотреть онлайн все свежие новинки кино ۲۰۲۱, которые уже вышли в
  прокат.

 21. Смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве
  ۱۰۸۰p Игра в кальмара ۲ сезон ۱ серия смотреть онлайн тысячи фильмов в хорошем качестве ۱۰۸۰٫

 22. Смотреть фильмы онлайн бесплатно Игра в кальмара ۱ серия смотреть онлайн
  ۵۰ лучших фильмов первой половины ۲۰۲۱ года

 23. write compare and contrast essay ۱۶ مهر ۱۴۰۰ در ۱:۵۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Superb web site you possess in here. https://essaypoints.com/

 24. essay writing services australia ۲۰ مهر ۱۴۰۰ در ۵:۴۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  writing good essay https://essaysnet.com/

 25. who to write an essay ۲۱ مهر ۱۴۰۰ در ۹:۳۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  writing a good essay https://essaytag.com/

 26. casino no deposit bonus win real money usa ۲۱ مهر ۱۴۰۰ در ۲:۴۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Appreciate it! This is an remarkable web-site. https://online2casino.com/

 27. blackjack app real money ۲۱ مهر ۱۴۰۰ در ۳:۰۱ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Hey, tidy internet site you’ve got in here. https://onlinecasinos4me.com/

 28. Пацанки 6 Сезон 5 Серия ۲۳ مهر ۱۴۰۰ در ۴:۴۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  Вы можете смотреть Фильмы совершенно бесплатно Пацанки ۶ Сезон ۵ Серия все фильмы мирового проката ۲۰۲۱
  года

ثبت ديدگاه