قیامت

۱۳۹۸-۸-۶ ۱۶:۰۰:۳۵ +۰۰:۰۰۶ آبان ۱۳۹۸|قیامت, گزیده ای از آثار|83 Comments

قیامت

می دانیم که هم به لحاظ علوم کیهانی و نجوم مدرن و هم به لحاظ معارف دینی و قرآنی پیشرفت افلاک بسوی انهدام و فروپاشی کائنات می رود که قیامت نامیده می شود. این انهدام شامل روح و اندیشه و جان و تن انسان فلک زده و نجوم پرست و حامی پیشرفت افلاکی هم هست. و لذا در قیامت که همه مردگان احیاء می شوند فقط مؤمنانند که رستگار می شوند و از آن انهدم بسوی بهشت می روند و کافران مشمول دوزخ این انهدام افلاکی می شوند. 

یعنی انسانهائی که در مسیر رجعت و برخلاف پیشرفت زمین و زمان و افلاک حرکت می کرده اند به انهدام افلاک دچار نمی شوند و روحشان به بهشت خدا می رود و مابقی دچار دوزخ فلکی می شوند. 

  کائنات درحال دور شدن از خداوند است و البتّه این دوری مکانی و فیزیکی نیست زیرا کائنات سمت و سوئی ندارد زیرا لامتناهی است و در قیامت کبری که این دوری به غایت رسید خداوند به کائنات امر به رجعت می دهد و این سرآغاز قیامت است که البته چهارده قرن است که این روز قیامت پنجاه هزار ساله آغاز شده است و لذا نشانه های قیامت بتدریج در کائنات آشکار می شود و اختلال در نظام طبیعت نیز یکی از این علائم است.

یعنی کائنات در مرحله  «انّا الیه راجعون» است و وای بر انسانی که لااقل بهمراه کائنات باز نگردد و هنوز قصد  پیشروی و دوری داشته باشد. وای بر اهالی پیشرفت!

برگرفته از کتاب آخرالزمان شناسی عرفانی صفحه ۱۸ اثر استاد علی اکبر خانجانی

۱۶٢ -خداوند جهان و جهانیان را آفرید تا خودش را آشکار و معرفی نماید و از پرده غیب برون آید . این هدف خلقت انسان است که طلب شناخت و دیدارش را نماید و در آخر الزمان و دوره ختم نبوت که روز پنجاه ھزار ساله قیامت است عرصه ظهور خدا در جهان دنیاست و اینست که شرک در این دوره ظلم عظیم و گناه نابخشودنی است در حالیکه در دوران قبل چنین نبود . یعنی شرک در دین اسلام است که اشد گناهان محسوب شده است زیرا در این دین امکان دیدار خدا فراھم آمده است و پیامبر و امامان این دین خدایشان را دیدار کرده اند و پیروان آنان هم بایستی چنین کنند و گرنه مسلمان نیستند .

برگرفته از کتاب توحید عملی صفحه ۱۸

۱۳۱۶ -قرآن کتاب قیامت و لقاءالله است و لذا اهل قرآن ھم چنین است و هرکه قیامتش بر پا شد از اسارت و جبر زمان نجات یافته است .

 پس برای رهایی از این خطرناکترین حجابها به قرآن پناه برید به نیت قیامت و لقا و نه کمتر از این . 

١٣١٧ -از منصور حلاج پرسیدند که از کجا به اینجا رسیدی گفت : قرآن ! هرکه بر قرآن وارد شد قیامتش بر پا می شود ! و این عین حقیقت است .

برگرفته از کتاب توحید عملی اثر استاد علی اکبر خانجانی صفحه ۱۱۱

ثبت ديدگاه