لطیف ترین امور

۱۳۹۹-۴-۷ ۰۸:۲۷:۳۹ +۰۰:۰۰۷ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی جاوید, مقالات صوتی و تصویری|11 Comments
لطیف ترین امور (خودشناسی جاوید ) مقاله ۷ – استاد علی اکبرخانجان

لطیف ترین امور(خودشناسی جاوید) مقاله ۷

*لطیفترین کفر : دعا

*لطیفترین ظلم : برابری

*لطیفترین نفرت : عشق

*لطیفترین مکر : صداقت

*لطیفترین منطق : سکوت

*لطیفترین وصال : فراق

* لطیفترین تهمت : چاپلوسی

*لطیفترین انتقام : عفو

* لطیفترین عمل : انفعال

* لطیفترین چیزها : عدم

* لطیفترین واژه ها : لطیف

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم -حکمت جاوید (جملات قصار)- اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : کتاب حکمت حکومت کتاب حق الیقینکتاب انوار حکمت نبوی کتاب هزار لب لباب

ثبت ديدگاه