مالیخولیای واژه ها

۱۳۹۹-۵-۹ ۲۱:۲۲:۵۳ +۰۰:۰۰۹ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی کلامی, مقالات صوتی و تصویری|1 ديدگاه
مالیخولیای واژه ها (خودشناسی کلامی) مقاله ۱ – استاد علی اکبر خانجانی

مالیخولیای واژه ها «سرّ واژه» مقاله ۱(فلسفه هرمنوتیک) اسرار واژه ها- خودشناسی کلامی

چرا هر صفت و ادعایی که به لفظ می آید در غایت تحقق به ناگاه واژگونه از آب در می آید ؟ این همان سرّ ناکامی انسان در جهان است و راز هر شکستی و هر جنونی و هر حیرتی . این سرّالاسرار عالم وجود انسان در جهان است . واقعیت اینست که واژه ها به راستی واژه اند یعنی وارونه اند.

لفظ « واژه » یک لغت پهلوی اوستایی است که قدیمترین زبان بشر است . « واژه » هم به معنای کلمه است و هم به معنای وارونگی ، شومی و مالیخولیاست . علی (ع) می فرماید:« واژه ها در نزد عارفان واژگونه می شوند».

در حقیقت در ذات هر واژه ای معنایی بر خلاف آنچه که در نزد عامه مردم تداعی می شود حضور دارد . این امر علت اصلی گمراهی جماعت اهل کتاب (سواد ) است که در قرآن نیز مذکور است . این سرّ واژه ها است که در واژۀ «واژه » عیان است . و فقط عارفان بر اسرار واژه ها آگاهند و این منشأ علم تأویل است.

درست به همین دلیل مردمان امّی و بی سواد که با الفاظ و واژه ها کمتر کار دارند به هدایت نزدیکتر ند و جماعت اهل کتاب بیشترین جدال و انکار  را نسبت به حقیقت دارا هستند الاّ اینکه در قلمرو معرفت  به عرفان واژه ها نایل آیند.

این سرّ به بیان فلسفی  همان دیالکتیک ذات واژه هاست.

کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم فلسفه هرمنوتیک(اسرار واژه ها) خودشناسی کلامی اثر استاد علی اکبر خانجانی

موضوعات مرتبط : کتاب سرّ واژه

ثبت ديدگاه