(مجموعه آثار ما)

۱۳۹۹-۷-۲۲ ۲۳:۳۴:۱۱ +۰۰:۰۰۲۲ مهر ۱۳۹۹|توحید, گزیده ای از آثار, معرفت نفس|142 Comments
استاد علی اکبر خانجانی

از کتاب پدیده شناسی توحیدی اثر استاد علی اکبر خانجانی

۶۳۵ -مجموعه آثار ما چیزی جز نمایاندن حقیقت توحید و بطالت شرک در ھمۀ پدیده ھا

و مفاھیم زندگی انسان در جهان نیست مثل عشق ، تکنولوژی ، سعادت ، سلامت ، رفاه ، آزادی ، دموکراسی ، زناشوئی ، حکومت ، عبادت و غیره .


کتاب پدیده شناسی توحیدی کتاب حقوق عرفانیکتاب پدیده شناسی گناهکتاب از خود تا خودآ

ثبت ديدگاه