مصاحبه ای با زنان خوشبخت تاریخ

۱۳۹۹-۵-۲۳ ۰۹:۰۸:۰۲ +۰۰:۰۰۲۳ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|92 Comments
مصاحبه ای با زنان خوشبخت تاریخ (خودشناسی تمثیلی) مقاله ۱۲ -استاد علی اکبر خانجانی

مصاحبه ای با زنان خوشبخت تاریخ(خودشناسی تمثیلی) مقاله ۱۲

از مرده ای در قبرستان پرسیدم: آیا هیچ حسرتی از گذشته داری گفت : آری ای کاش در زندگی دنیایی می توانستم یک روز مثل الان سر جای خودم بنشینم و لخت خودم را بی آرایش ببینم   .

از زنی که به خوشبختی شهره شهر بود پرسیدم : آیا هیچ آرزویی دیگر داری ؟ گفت: آری ای کاش هرگز خوشبخت نمی شدم  .

از زن هنرپیشه مشهوری پرسیدم : سینما چیست؟ گفت: فحشای مقدس!

از قطّامه پرسیدم: علت آنهمه کینه تو از علی(ع) چه بود؟ گفت : از این بود که در تمام کوفه تنها مردی بود که نتوانستم از او دل ببرم .

از عایشه پرسیدم: علت آنهمه کینه تو از علی(ع) چه بود ؟ گفت: از آن بود که او تنها کسی بود که می دانست که من در باطن کافرم ولی بااین حال مرا رسوا نکرد بلکه من خودم را رسوا نمودم  .

از کلئوپاترا پرسیدم :آیا به راستی تو عاشق کدام یک از آن دو امپراطور رومی بودی . گفت: هیچکدام من فقط عاشق پسرم بودم و می خواستم او را به سلطنت برسانم  .

از همسر ملکشاه سلجوقی (ترکان خاتون)پرسیدم :آنهمه عداوت تو با حسن صباح از چه بود؟ گفت : از اینکه هر چه کردم به خواستگاری من نیامد  .

از معشوقه اسکندر مقدونی پرسیدم: بزرگترین مکر زن چیست ؟ گفت: اینکه عشق مردش را انکار می کند و از او اثبات می طلبد .

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم فصل حکایات عرفانی – خودشناسی تمثیلی اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : مصاحبه ای با آدمها

ثبت ديدگاه