مصاحبه ای با یک دختر دانشگاهی

۱۳۹۹-۳-۲۵ ۱۱:۰۹:۲۰ +۰۰:۰۰۲۵ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|1 ديدگاه
مصاحبه ای با یک دختر دانشگاهی (خودشناسی تمثیلی) مقاله ۶ – استاد علی اکبر خانجانی

مصاحبه ای با یک دختر دانشگاهی (خودشناسی تمثیلی) مقاله ۶

س:برای چه به دانشگاه میروی ؟

ج:برای رفع بیکاری .

برای اینکه عقدۀ حقارت والدینم را در فامیل جبران کنم .

برای اینکه آرمان ناکام مادرم را برآورده سازم . برای اینکه از غرولند و تجسّس والدینم نجات یابم.

برای اینکه مجبور نباشم فوراً شوهر کنم .

برای اینکه بتوانم آزاد باشم و آزادی ام را تقدیس کنم .

برای اینکه بتوانم در آینده شوهر خوبی تور کنم .

برای اینکه در مقابل شوهر آینده ام کم نیاورم .

برای اینکه با مدرکم شغلی بدست آورم و مستقل باشم .

برای اینکه دیگر کسی مرا احمق نداند . برای اینکه تو دهن همه بزنم و…..

س: پس تکلیف علم چه می شود ؟

ج: گور پدر علم !علم اگر نتواند مرا خوشبخت و سر بلند سازد و نیازهایم را برآورده کند به چه دردی میخورد .

تازه مگر چه کسی بخاطر علم درس خوانده که من دومی اش باشم .

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم فصل حکایات عرفانی – خودشناسی تمثیلی اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : مصاحبه ای با آدمها

ثبت ديدگاه