مقالات

خانه » مقالات
مقالات۱۳۹۷-۸-۲۹ ۱۱:۲۳:۴۹ +۰۰:۰۰

مجموعه مقالات و گزیده ای از کتابهای استاد علی اکبر خانجانی

جامع الاسرار ۵

جامع الاسرار 5 ⁩من : پروردگارا بھترین بدی ھا و بدترین نیکی ھا چیست؟ ⁩او : بھترین بدیھا فسقی است که در حین انجامش یاد من باشد و بدترین نیکی ھا ایثاری است که در [...]

زن کامل(خودشناسی جنسی)

https://youtu.be/hwCShGKWYxY کتاب صوتی دائرةالمعارف عرفانی جلد اول اثر استاد علی اکبر خانجانی فلسفه آدم و حوا خودشناسی جنسی زن کامل⁦(خودشناسی جنسی ⁦) مقاله شماره 22⁦ ھمیشه زن و مرد را مکمل یکدیگر دانسته اند . [...]

فلسفه شهوت جنسی (خودشناسی جنسی ) مقاله ۲۱

https://youtu.be/3EPhJV1R-_E کتاب صوتی دائرةالمعارف عرفانی جلد اول فصل اول فلسفه آدم و حوا(خودشناسی جنسی) استاد علی اکبر خانجانی فلسفۀ شهوت جنسی  (سرنوشت سازترین راز زناشویی) خودشناسی جنسی مقاله 21 نیاز و رابطۀ جنسی ھمان عنصری [...]

قرآن

(قرآن) از کتاب عرفان تاریخ ٨۶ -بزرگترین معجزه قرآن الساعه بودن آیات و مفاهیم آنست . هرچند که قرآن کتابی به ظاهر درباره تاریخ است و از تاریخ آمده است ولی کتابی تاریخی نیست و [...]

راز پس پرده طلاق(خودشناسی جنسی) مقاله ۲۰

https://youtu.be/JCR7I0QdlY0 کتاب صوتی دائرةالمعارف عرفانی جلد اول اثر استاد علی اکبر خانجانی فلسفه آدم و حوا خودشناسی جنسی راز پس پرده طلاق (خودشناسی جنسی) مقاله شماره 20 ھمه قضات امر زناشوئی و طلاق به خوبی [...]

Load More Posts