مقالات

خانه » مقالات
مقالات۱۳۹۷-۸-۲۹ ۱۱:۲۳:۴۹ +۰۰:۰۰

مجموعه مقالات و گزیده ای از کتابهای استاد علی اکبر خانجانی

(علیّین)

از کتاب پدیده شناسی توحیدی اثر استاد علی اکبر خانجانی ۷۴١ -این اوست که در دست من می نویسد و این است دلیل روشنائی و اقتدار و وضوح سخن من . این صدق من است [...]

درد دل یک آدم معمولی

https://youtu.be/uEXiUrQkvAY درد دل یک آدم معمولی (خودشناسی تمثیلی) مقاله 16-استاد علی اکبر خانجانی درد دل یک آدم معمولی (خودشناسی تمثیلی) مقاله 16 من یک آدم معمولی هستم هرچند که تمام عمرم را جان کندم تا [...]

(مجموعه آثار ما)

از کتاب پدیده شناسی توحیدی اثر استاد علی اکبر خانجانی ۶۳۵ -مجموعه آثار ما چیزی جز نمایاندن حقیقت توحید و بطالت شرک در ھمۀ پدیده ھا و مفاھیم زندگی انسان در جهان نیست مثل عشق [...]

(خود-آ)

از کتاب پدیده شناسی توحیدی اثر استاد علی اکبر خانجانی ۵۹١ -یکی از نشانه ھای ظاھری کلام توحیدی مختصر و مفید بودن آن است مثل سخنان قصار یا آیات قرآنی . ھر چه که با [...]

اصول دین چیست؟

https://youtu.be/C1s0F6v21Vs اصول دین چیست(خودشناسی دینی) مقاله 16 استاد علی اکبر خانجانی اصول دین چیست ؟ (خودشناسی دینی) مقاله 16 متاٌسفانه بسیاری بر این گمان هستند که دین عبارتست از نماز و روزه و خیرات و [...]

Load More Posts