مقالات

خانه » مقالات
مقالات۱۳۹۷-۸-۲۹ ۱۱:۲۳:۴۹ +۰۰:۰۰

مجموعه مقالات و گزیده ای از کتابهای استاد علی اکبر خانجانی

بازخوانی یک پرونده درمانی

https://youtu.be/P4z4Ua_M-AA بازخواني يک پرونده کسي که نميخواست درمان شود(خودشناسی طبی) مقاله 8 استاد علی اکبر خانجانی 🔸 بازخوانی یک پرونده درمانی «کسی که نمی خواست درمان شود»(خودشناسی طبی) مقاله شماره 8 بیماری بمن رجوع کرد [...]

دعای عرفه آخرالزمان

استاد علی اکبر خانجانی فرازی از دعای عرفه آخرالزمان اثر استاد علی اکبر خانجانی ای پروردگار من می بینی که زبانم الکن است و اندیشه ام پریشان است و قلبم بیمار . پس تو خود [...]

تهمت ناحق به مثابه قتل

https://youtu.be/kXW9F9lbAjw تهمت ناحق به مثابه قتل . مقاله 10 (خودشناسی اخلاقی) استاد علی اکبر خانجانی 🔹تهمت ناحق بمثابه قتل (بازخوانی یک پرونده)⁦▫️⁩خودشناسی اخلاقی⁦▪️⁩مقاله شماره 10 روزی آدم ثروتمندی برای مشاوره به دفترم آمد و مشکل [...]

دعای عرفه آخرالزمان

استاد علی اکبر خانجانی قسمتی از دعای عرفه آخرالزمان اثر استاد علی اکبر خانجانی ای حکیم و ای عظیم و ای بخشندۀ لامتناھی مرا در دورانی به دنیا آورده ای که ھمه ھوس ھا و [...]

راز آزادیخواهی

https://youtu.be/AIQykw4fji8 راز آزادیخواهی(خودشناسی ازتباطی) مقاله 8 استاد علی اکبر خانجانی 🔹 راز آزادیخواهی (خودشناسی ارتباطی)مقاله شماره 8 بی تردید آدمی ھر چیزی را که شدیدتر طلب کند نیازش به آن ، شدیدتر است و فقدانش [...]

اشد کفر و اشد نفاق

استاد علی اکبر خانجانی ۶٨ -در عصر ما و بخصوص در جوامع جهان سوم و اسلامی مردم به دو قطب اشد کفر و اشد نفاق تقسیم می شوند . این دو قطبی شدن فرھنگی در [...]

Load More Posts