موسیقی ، سکس و عبادت

۱۳۹۹-۵-۵ ۱۹:۳۳:۱۲ +۰۰:۰۰۵ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی دینی, مقالات صوتی و تصویری|20 Comments
موسیقی، سکس و عبادت (خودشناسی دینی) مقاله ۱۲ استاد علی اکبر خانجانی


موسیقی ، سکس وعبادت (خودشناسی دینی) مقاله ۱۲

ارتباط موسیقی وسکس سابقۀ بس قدیم دارد.

از زمانی که موسیقی بعنوان یک وسیلۀ ذکر و ارتباط روحانی از معابد خارج شد به خدمت عیش ونهایتاً سکس در آمد و از بالا تنه به پائین تنه تنزّل یافت .


ارتباط موسیقی و سکس مربوط به ارتعاشات و حرکات بدن بواسطۀ امواج موسیقی است همانطور که تحریکات جنسی محصول تحرکات جسمانی می باشد و در نقطه مقابل موسیقی خلسه آور است که موجب سکون و سکوت تن و روان است که باعث تمرکز قلبی و ذهنی و ارتباط روحی می شود : موسیقی آرام بخش وموسیقی محرّک .

مقایسه کنید موسیقی سیتار معابد هند را با موسیقی دیسکو در غرب : موسیقی ایمان و آرامش و موسیقی کفر و بیقراری .


پس موسیقی در آنِ واحد دارای دو خاصیّت و رسالت در تاریخ بوده است مثل همه پدیده های فرهنگی بشر مثل علم وعبادت .


این دو نوع موسیقی برخاسته از دو نوع نیاز حیاتی برای دو دسته از بشریت است : بشری که باطناً در جنبش است و نیاز به آرامش و قرار دارد (موسیقی معبد ) و بشری که باطناً در سکون و افسردگی است و نیاز به جنبش دارد (موسیقی غنائی و رقص ).

موسیقی آرام بخش قوّۀ اروتیک (شهوانی) و موسیقی محرک این قوّه .


مؤمنان به قوّه ایمانشان دارای جنبش حیاتی و لذا شهوانی قدرتمندی هستند و محتاج تسکین و قرار و فروکش نمودن و مهار این قدرت می باشند و کافران به واسطۀ قلوب مرده و نیمه جانشان محتاج تحرّک و رقص می باشند تا ادامۀ حیات دهند وغرایز حیاتی را به جنبش در آورند .

در واقع نیاز کافران به موسیقی شهوت انگیز مثل نیاز مؤمنان به موسیقی آرام بخش و ذکر و نماز است .

رقص به مثابه عبادت کافران است و یک نیاز حیاتی محسوب می شود و گرنه دچار افسردگی وعقیم شدگی قوای جنسی و ارگانهای حیاتی می شوند و از حیات جانوری خود نیز ساقط می گردند .


حدیثی از رسول اکرم(ص) می فرماید « ما پیامبران به لحاظ قوای جنسی همچون خروس سفید هستیم ».

و در جائی دیگر می فرمایند : « بخدا سوگند! که شبی بدون جماع با همسرانم بسر نبرده ام ».

این امر دال بر وجود قدرت اروتیک عظیمی در اهل ایمان می باشد و لذا خداوند مؤمنان را دعوت به نماز و ذکر و تقوی و حفظ حجاب نموده است تا این قوی را مهار و تربیت نموده و تبدیل به یک انرژی معنوی و روحانی سازند و گرنه تباه می شوند .

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد دوم فصل فلسفه دین اثر استاد علی اکبر خانجانی

دیگر آثار مربوط : کتاب فلسفه جهانی دین کتاب معرفت شناسی قرآنی _ کتاب فطرت خدا و فطرت بشر

ثبت ديدگاه