نشئگی پلی برای برقراری ارتباط

۱۳۹۸-۱۱-۱ ۱۹:۵۳:۲۹ +۰۰:۰۰۱ بهمن ۱۳۹۸|خودشناسی طبی, مقالات صوتی و تصویری|29 Comments
نشئگي پلي براي برقراري ارتباط (خودشناسی طبی) مقاله ۲ استاد علی اکبر خانجانی

? نشئگی «پلی براي برقراري ارتباط » (⁩خودشناسی طبی)
⁦▪️⁩ مقاله شماره ۲

ھمه می دانیم که گرایش به مستی و نشئگی به ھر روشی پلی برای برقراری یک رابطۀ بی

ریا و صمیمی است و معمولاً از این روش برای برقراری رابطه با سخت ترین انسان‌ھا

استفاده می شود .

این تلاش بسرعت پاسخ میدھد و بسرعت منجر به بن بست شدیدتری می گردد و آنگاه از

این تلاش فقط اعتیاد به مواد است که باقی می ماند که موجب نابودی سائر ارتباطات سالم

می شود و ما را بسوی ریا سوق می دھد اینجاست که به جادوی شیطانی این عمل آگاه می شویم .

بی محبتی و فقدان رابطه ای صادقانه موجب رویکرد به تخدیر شده و ھمان موجب نابودی

رابطۀ نیم بند گذشته می گردد .

معلوم می شود که اعتیاد ما به مواد ، معلول اعتیاد ما به روابط ریایی است که سیمائی

صادقانه و خاشعانه دارد .

در واقع اعتیاد ، ما را به ریایی ترین روابط می کشاند و ھمنشین کسانی میکند که صورتی

فرشته خو و سیرتی پلید دارند .

فقدان عاطفه و محبت مستلزم جھادی نفسانی بر اساس تقوا و گذشت و غلبه بر کبر و غرور

می باشد .

کبر و غرور ما را در روابط با نزدیکان به بن بست می کشاند و آنگاه به یاری تخدیر بطور

مصنوعی و موقتی آنھم به ھنگام نیاز می توانیم بر تکبر خود فائق آییم و برای لحظاتی

صادق باشیم تا نیاز خود را برآورده کنیم و بدینگونه خود را مدیون انسان ھای رذل سازیم و

از آنان تمام وجود خود را مملو کینه نماییم .

اگر بر کبر و غرور در روابط خانوادگی فائق آییم و تقوا پیشه کنیم و انجام وظایف را به

حساب ایثارنگذاریم و توقعات ناحق نیابیم اسیر آدم ھای نابکار نمی شویم تا خود را به پای

آنان خوار و ذلیل سازیم .

لذا بازگشت صادقانه و متواضعانه به روابط از دست رفته خانوادگی تنھا راه نجات از اعتیاد

است زیرا آنچه که از خود اعتیاد عذاب آورتر است دریوزگی ناکسان است که اعتیاد ،

عذاب این دریوزگی می باشد اعتیاد به روابط و عواطف دروغین علت العلل اعتیاد به مواد

است اگر محبت ھای دروغین را کنار بگذاریم مواد نیز ما را ترک خواھند گفت .

✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل چهارم _ فلسفه بهداشت و درمان « اثر استاد علی اکبر خانجانی »

29 Comments

 1. tinder site ۶ بهمن ۱۳۹۹ در ۴:۱۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  how to use tinder , tinder app https://tinderdatingsiteus.com/

 2. order plaquenil ۳ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۱:۰۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  hydroxychloroquine 300 mg tablet

  where can i buy plaquenil

 3. gay dating ۷ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۰:۳۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Wow because this is great work! Congrats and keep it up. https://gaydatingzz.com/

 4. is there a generic for cialis ۹ مرداد ۱۴۰۰ در ۳:۲۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cialis free samples

  cialis 200 mg no prescription

 5. viagra uk sales ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ در ۶:۴۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  walmart price for viagra

  viagra savings card

 6. keto diet for beginners ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ در ۳:۴۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن
 7. gay speed dating dc ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ در ۲:۲۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  bluie gay dating https://gaychatgay.com/

 8. gay anime boy dating simulator ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ در ۲:۱۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  gay bar dating https://gaychatrooms.org/

 9. fat gay men dating sites ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۲:۴۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن
 10. zithromax drug ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ در ۸:۰۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  zithromax prescription

  zithromax capsules

 11. plaquenil for sarcoidosis ۱ شهریور ۱۴۰۰ در ۵:۱۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  hydroxychloroquine name brand

  plaquenil 200 mg canada price

 12. super cialis professional ۲ شهریور ۱۴۰۰ در ۹:۲۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cialis paypal australia

  cialis express delivery australia

 13. order diet pills from canada ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ در ۱۰:۱۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  weight loss pills from canada

  order diet pills from canada

 14. sugar daddy gay dating ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۱۱:۲۲ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  ftm dating gay man https://datinggayservices.com/

 15. one man gay dating site ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۳:۰۱ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  gay dating in baltimore, md https://gayedating.com/

 16. dating gay cowboys ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۳:۲۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  gay transmen dating https://gaydatingcanada.com/

 17. international gay dating site ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ در ۱۲:۲۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  gay dating buffalo ny https://gay-singles-dating.com/

 18. gay athletic jocks dating ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ در ۱۲:۳۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  bluie gay dating https://dating-gaym.com/

 19. ivermectin 12 ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ در ۲:۴۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  ivermectin cream 5%

  ivermectin 50

 20. website that writes essays for you ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ در ۵:۳۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Great looking website. Think you did a great deal of your
  very own coding. https://essayghostwriter.com/

 21. sildenafil viagra ۱ مهر ۱۴۰۰ در ۷:۱۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  sildenafil cheap no prescription

  buy sildenafil online paypal

 22. brand name plaquenil cost ۳ مهر ۱۴۰۰ در ۱۲:۳۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  hydroxychloroquine buy

  plaquenil 400

 23. writing a literature essay ۷ مهر ۱۴۰۰ در ۳:۱۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  writing a essay about yourself https://essaywritercentral.com/

 24. clomid dosage ۷ مهر ۱۴۰۰ در ۲:۱۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  clomid cost

  clomid capsules 50mg

 25. writing opinion essays ۱۶ مهر ۱۴۰۰ در ۱:۳۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Extremely individual pleasant website. Great information offered on few gos to. https://essaypoints.com/

 26. write argumentative essay ۲۰ مهر ۱۴۰۰ در ۹:۳۲ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  custom writing essays https://essaytag.com/

 27. writing an expository essay ۲۱ مهر ۱۴۰۰ در ۵:۲۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  write essay online https://essaysnet.com/

 28. casino no deposit free bonus ۲۱ مهر ۱۴۰۰ در ۱:۴۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Simply just want to tell you Now i’m lucky that i stumbled in your web site! https://online2casino.com/

 29. casino free spins ۲۱ مهر ۱۴۰۰ در ۲:۰۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Astonishingly user friendly website. Huge details available on couple of gos to. https://onlinecasinos4me.com/

ثبت ديدگاه