نیویورک آخرالزمان تمدن غرب

نيويورک آخرالزمان تمدن غرب (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله ۷ استاد علی اکبر خانجانی

نیویورک آخرالزمان تمدن غرب (خودشناسی آخرالزمان) مقاله ۷

یک ضرب المثل آمریکایی می گوید « اگر در نیویورک نابود نشوی هرگز نابود نخواهی شد ».

شهری که صدها هزار کارتون خواب دارد ، صدها هزار دیوانۀ زنجیری دارد ، صدها هزار بیمار جنسی دارد ، صدها هزار همجنس گرا دارد ، صدها هزار معتاد دارد ، صدها هزار الکلی دارد ، صدها هزار تن فروش دارد ، صدها هزار گدای علنی دارد ، صدها هزار قاچاقچی دارد ، صدها هزار ایدزی دارد ، صدها هزار جیب بر و آدم کش حرفه ای دارد … و همچنین صدها هزار هنرمند دارد و صدها هزار میلیاردر و صدها هزار شاه و شاهزاده و اشراف بازنشسته … .

و بخاطر آسمان خراشهایش برجسته ترین شهر جهان است و نیز پر جمعیت ترین شهر جهان و نیز به لحاظ تکنولوژی پیشرفته ترین شهر جهان و نیز پر موزه ترین شهر جهان و نیز تجاری ترین شهر جهان و نیز سیاسی ترین و مافیایی ترین شهر جهان و نیز تروریستی ترین و نا امن ترین شهر جهان .

اینجا نوک تیز پیکان تمدّن و پیشرفت و آزادی است . اینجا به معنای واقعی ترمینال تاریخ تمدّن و آخر زمان این تاریخ است . در اینجا آدم هر کاری که دلش بخواهد می کند .

در این شهر معنایی بنام بدی و نباید وجود ندارد اینجا قلمرو فرمانروایی مطلق پول است .

سلطان این شهر خاندان راکفلر است . یک بار از آقای راکفلر پرسیدند که چرا برای ریاست جمهوری آمریکا کاندید نمی شوی . گفت : شهردار نیویورک یعنی شهردار کرۀ زمین . در همین شهر بود که آقای راکفلر بزرگترین مافیای علمی – صنعتی – بانکی – نظامی – اطلاعاتی، تاریخ جهان را بنام « کمسیون سه جانبه » تشکیل داد .

در ضمن این شهر پر دانشگاهترین شهر جهان هم است .

حمله به برجهای دو قلو به مثابه حمله به قلب تمدّن غرب بود و نیز حمله به قلب کارخانه بدبختیهای بزرگ جهان .

این شهر محل کشف و اختراع و تولید و صدور همۀ فتنه های مدرن به کل جهان است .


این شهر مقرّ جهانی صهیونیزم هم می باشد . همۀ تروریست های جهان و همۀ مغزهای شیطانی در این شهر مرکزیت دارند .

زندگی در این شهر زندگی در شکم ابلیس است .

اینجا دوزخی ترین بهشت روی زمین است .

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد دوم فصل فلسفه قیامت و آخرالزمان

موضوعات مرتبط : سخنرانی استاد درباره آخرالزمان قسمت اولکتاب آخرالزمان خانواده

ثبت ديدگاه