هستی نیستی

هستی نیستی (خودشناسی تمثیلی) مقاله ۱۴ – استاد علی اکبر خانجانی

«هستیِ نیستی» (خودشناسی تمثیلی) مقاله ۱۴

حرف حق را فقط در سکوت می توان گفت  .

عمل خالصانه را فقط در انفعال می توان نمود  .

زندگی حقیقی فقط پس از مرگ آشکار می شود  .

محبّت کامل فقط برای دشمنان ممکن می شود  .

معنای هر چیزی فقط در ضدّش عیان می گردد .

وجود فقط از فنا رخ می نماید  .

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم فصل حکایات عرفانی – خودشناسی تمثیلی اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : مصاحبه ای با آدمها

ثبت ديدگاه