همکاران خدا

۱۳۹۹-۵-۱ ۲۳:۰۹:۳۹ +۰۰:۰۰۱ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی شیعی, مقالات صوتی و تصویری|12 Comments
همکاران خدا (خودشناسی شیعی) مقاله ۱۵- استاد علی اکبر خانجانی

همکاران خدا (خودشناسی شیعی) مقاله ۱۵

« یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را » – این سخن خداوند به مؤمنان از عجایب کلام اوست که جز در مذهب عشق ، فهمی مشرکانه و الحادی پدید می آورد زیرا گوئی که خداوند محتاج بندگان است و با بندگانش معاملۀ پا یا پای می کند .

این کلِّ رازِ دین خدا و سرّ تقوا و جهاد اکبر و معرفت نفس است که بیان دیگری از این حدیث قدسی که « هر که خود را شناخت خدا را شناخت ».

در اینجا گوئی که خود و خدا دارای ترادف این – همانی هستند و لذا یاری بخدا همان یاری بخود است و بالعکس .

این یاری جز خودشناسی و توبه از خود و تزکیۀ خود و نهایتاً فنای خود نیست تا خداوند از بطن این واقعه رخ نماید و انسان را یاری دهد یعنی فرد مؤمن را یاری دهد تا بتواند دیگران را یاری نماید . و این نوعی همکاری با خدا در هدایت خلق است .

همانطور که در قرآن می خوانیم که فقط خداست که کسی را هدایت می کند و لاغیر.

و از طرفی دیگر می دانیم که امامان و اولیای خدا همان نور هدایت و هادی خلق می باشند به مصداق این سخن رسول که « من بشارت دهنده ام و علی هدایت کننده ». اینان یاران خدایند یعنی دوستان اویند یعنی اولیاء الله .

خداوند بواسطۀ وجود اولیای خود با مردم ارتباط برقرار می کند همانطور که حتّی در معراج رسول هم بصورت علی (ع) آشکار شد .

کتاب دائره المعارف عرفانی جلد دوم

موضوعات مرتبط :کتاب شیعه شناسی ایدئولوژی شیعیکتاب علی نامه

ثبت ديدگاه