چند حکمت زنانه

۱۳۹۹-۵-۴ ۱۵:۴۸:۴۴ +۰۰:۰۰۴ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی جاوید, مقالات صوتی و تصویری|87 Comments
چند حکمت زنانه (خودشناسی جاوید) مقاله ۱۱- استاد علی اکبر خانجانی

چند حکمت زنانه (خودشناسی جاوید) مقاله ۱۱

•   از زنی پرسیدم : چرا همش از شوهرت قهر می کنی ؟ گفت : برای اینکه بیهوده می گوید دوستت دارم فکر می کند نمی فهمم  .

•   از زنی پرسیدم : چرا هر روز خودت را برای شوهرت یکجور آرایش می کنی ؟ او که بدون آرایش تو را دیده است . گفت : برای اینکه هر روز برایش یک زن دیگر باشم . گفتم : مگر اینجا … خانه است ؟

•   از زنی که دچار بیماری افسردگی شده بود پرسیدم : چرا اینطور شدی تو که زنی واقعاً خوشبخت هستی ؟ گفت : از بس که در رختخواب خود را به افسردگی زدم یک دفعه افسرده شدم  .

•        از زنی پرسیدم : آیا واقعاً شوهرت را دوست داری ؟ گفت : خودش را نه بلکه ناز کشیدنش را . یعنی حماقتش را  .

•   از زنی پرسیدم : ناز یعنی چه ؟ گفت : یعنی اینکه تظاهر کنی نیاز نداری و شوهرت نیز این تظاهر تو را باور کند و برای برآورده شدن نیاز تو نازت را بکشد  .

•        از زنی پرسیدم : چرا طلاق گرفتی ؟ گفت چون نازم را باور نکرد  . •   از زن تحصیل کرده ای پرسیدم : چرا اینقدر تحصیل کردی وخودت را پیر ساختی و شوهر نکردی ؟ گفت : راستش می خواستم نازم را گران کنم . ولی آنقدر گران شد که دیگر مشتری نداشت .

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم -حکمت جاوید (جملات قصار)- اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : کتاب حکمت حکومت کتاب حق الیقینکتاب انوار حکمت نبوی کتاب هزار لب لباب

ثبت ديدگاه