چند مصاحبه خصوصی

۱۳۹۹-۴-۲۳ ۲۳:۴۸:۵۴ +۰۰:۰۰۲۳ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|1 ديدگاه
چند مصاحبه خصوصی (چند مصاحبه خصوصی) مقاله ۱۰ – استاد علی اکبر خانجانی

چند مصاحبه خصوصی(خودشناسی تمثیلی) مقاله ۱۰

*از دانشجویی پرسیدم : چرا با اینهمه هزینه گزاف دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی شده ای  ؟

گفت :واقعاً به آزادیش می ارزد : آزادی از دانش ،اسلام و مخصوصاً خانواده .

****

از دروغگویی پرسیدم : چرا اینقدر دروغ می گویی ؟

گفت : زیرا هیچکس باورم نمی کند .

****  

از زنی پرسیدم : عشق بهتر است یا ثروت ؟

گفت : عشق بهتر است با ثروت .

****

از نو مسلمانی پرسیدم : چرا متدیّن شده ایی ؟

گفت : زیرا بازار کفرم کساد شده بود .

****

از مؤمنی پرسیدم : چرا اینقدر نماز می خوانی ؟

گفت : کار از محکم کاری عیب نمی کند  .

از جهودی پرسیدم : بانکداری اسلامی چیست ؟

گفت: جهودی که می خواهند به زور مسلمانش کنند .

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم فصل حکایات عرفانی – خودشناسی تمثیلی اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : مصاحبه ای با آدمها

ثبت ديدگاه