چهار قل

۱۳۹۸-۸-۱۱ ۲۲:۴۱:۴۰ +۰۰:۰۰۱۱ آبان ۱۳۹۸|گزیده ای از آثار|20 Comments

«چهارقل»

۱۵۴٨ -سوره ناس نیز ذکر و استعانت دیگری برای توسل به حق خویشتن است زیرا یکی از قدرتهای از خود بیخود کننده همانا وسواس ناس است زیرا اجنه و شیاطین از طریق نفس مردم است که مؤمنان را وسوسه کرده و از خود بیگانه می سازند .

و لذا فرد سالک از وسواس ناس پناه می برد به خدای ناس در خویشتن : پناه می برم به خدای مردم از شر وسوسه ای که در قلوب مردم است ! 

 ۱۵۴٩ -سوره فلق نیز بیانگر خطر و وسوسه دیگری برای مؤمن است که موجب از خود بیگانگی او می شود و آن شری است که در مخلوقات خدا در کمین مؤمن است و البته این شر همواره در لباس خیر است که مؤمن را وسوسه می کند و در او ایجاد عقده می نماید و او را به بخل و حسد با اهل  دنیا کشیده و به حسد آنها  مبتلا می کند : پناه می برم به شکافنده پدیده ھا و شری که از آنھا رخ می نماید و در دلها عقده می تند و حسد و بخل و حرص را بر می انگیزد و انسان را در بیرون از خود مبتلا می سازد .

١۵۵٠ -سوره کافرون نیز یاری دیگری برای مؤمنان است از شر وسوسه تهمت و تکفیر کافران . زیرا کافران اهل ایمان را متهم به کفر می کنند و لذا باید گفت : ای کافران شما خدای خود را بپرستید و ما هم خدای خود را .

دین شما مال شما و دین ما هم مال ما . بدرود ! 

١۵۵١ -و اما سوره توحید که بیان تجسم اخلاص و انسان کامل است در توصیف ذات باریتعالی ! و در این باره قبلاً مفصلاً سخن رفته است .

 و این سوره از ارکان نماز است . 

١۵۵٢-این چهار ر سوره به ظاهر کوچک قرآن که معروف به چهار قل هستند چهار ذکر خاص مؤمنان در مسیر اخلاص و توحید و وحدت است که سالک را از همه آفت ها و شرکها با خبر نموده و مصون می دارند .

۱۵۵۵ -این چهار قل انسان مؤمن را از همه شرکها و ابتلائات بیرونی پاک می کند از مردم زدگی ، از حرص و حسد دنیا ، از تهمت کفر و از همه نیازهاو تعلقات نژادی و قیاسی در جهان و دعوت به بی تائی و خدای ذات خویش.

برگرفته از کتاب توحید عملی اثر استاد علی اکبر خانجانی

20 Comments

 1. tinder site ۶ بهمن ۱۳۹۹ در ۲:۴۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  what is tinder , tinder sign up https://tinderdatingsiteus.com/

 2. KuikMoifs ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ در ۸:۲۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  viagra quiz buy pink viagra online cost of generic viagra

 3. KbbfMoifs ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ در ۹:۲۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  viagra inside inida shipping cheap viagra express shipping cheap viagra on sale

 4. free cialis trial samples singapore ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ در ۷:۳۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  free cialis trial samples singapore

  free cialis trial samples singapore

 5. comprar sildenafil viagra ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ در ۱:۵۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  comprar sildenafil viagra

  comprar sildenafil viagra

 6. real cialis for sale online ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ در ۲:۵۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  real cialis for sale online

  real cialis for sale online

 7. viagra jokes australia ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ در ۱۰:۴۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  viagra jokes australia

  viagra jokes australia

 8. cialis actress australia ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ در ۱:۳۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cialis actress australia

  cialis actress australia

 9. cialis order online and usage ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ در ۵:۴۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cialis order online and usage

  cialis order online and usage

 10. how payday loans work ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ در ۴:۰۱ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Ιf you desire to obtaіn a great deal from this article then you hae t᧐ apply these techniques to yoᥙr won weblog.

  Stop by my webpage :: how payday loans work

 11. ear infection amoxicillin dosage ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ در ۷:۳۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  ear infection amoxicillin dosage

  ear infection amoxicillin dosage

 12. amoxicillin for sore throat ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ در ۱:۳۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  amoxicillin for sore throat

  amoxicillin for sore throat

 13. azithromycin liquid ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ در ۳:۲۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  azithromycin liquid

  azithromycin liquid

 14. can celebrex be addictive ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ در ۱۰:۴۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  can celebrex be addictive

  can celebrex be addictive

 15. pharmacokinetics of celecoxib ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ در ۱۲:۳۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  pharmacokinetics of celecoxib

  pharmacokinetics of celecoxib

 16. can you take cephalexin and h49 ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ در ۲:۱۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  can you take cephalexin and h49

  can you take cephalexin and h49

 17. keflex side effects in women ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ در ۱۲:۲۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  keflex side effects in women

  keflex side effects in women

 18. duloxetine generic 10 mg ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ در ۱:۴۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  duloxetine generic 10 mg

  duloxetine generic 10 mg

 19. cymbalta 90mg ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ در ۵:۵۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cymbalta 90mg

  cymbalta 90mg

 20. buy female viagra online uk ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ در ۱۲:۴۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  buy female viagra online uk

  buy female viagra online uk

ثبت ديدگاه