شهید جمال (کربلای هستی)

۱۳۹۹-۶-۹ ۲۱:۱۹:۴۱ +۰۰:۰۰۹ شهریور ۱۳۹۹|امام حسین ع, امام شناسی, شخصیتها|

حسین شناسی شهید جمال (کربلای هستی) از کتاب مجموعه مقالات عرفانی اثر استاد علی اکبر خانجانی بسم اللّه الشهید ١-در قرآن آیه ای حیرت آور [...]