زناشوئی آخرالزمان

۱۳۹۸-۱۱-۱۸ ۰۶:۰۸:۲۲ +۰۰:۰۰۱۶ بهمن ۱۳۹۸|خودشناسی آخرالزمانی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/Fk1RgAwfrqQ زناشوئی آخرالزمان (خودشناسی اخرالزمانی) مقاله4 استاد علی اکبر خانجانی زناشوئی آخرالزمان (خودشناسی آخرالزمانی ) مقاله ۴ در طی ھزاران سال نظام خانواده و زناشوئی [...]

فلسفه نفت ( جهان جهنمی)

۱۳۹۸-۱۱-۴ ۲۱:۱۷:۵۸ +۰۰:۰۰۲۹ دی ۱۳۹۸|خودشناسی آخرالزمانی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/8ZvVhybqlH4 فلسفه نفت (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله 2 استاد علی اکبر خانجانی فلسفۀ نفت "جهان جهنمی" در حدیث معراج از رسول اکرم (ص) است که ماده [...]

تعریف آخرالزمان

۱۳۹۸-۱۰-۲۴ ۰۶:۳۴:۴۶ +۰۰:۰۰۲۴ دی ۱۳۹۸|خودشناسی آخرالزمانی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/A4YRAzwffKY تعریف آخرالزمان (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله 1 استاد علی اکبر خانجانی تعریف «آخرالزمان» آخرالزمان مرحله و وضعیتی از تاریخ بشر است که در ھمه مذاھب [...]