راز آزادیخواهی

۱۳۹۹-۱-۱۱ ۲۱:۴۷:۱۳ +۰۰:۰۰۱۱ فروردین ۱۳۹۹|خودشناسی ارتباطی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/AIQykw4fji8 راز آزادیخواهی(خودشناسی ازتباطی) مقاله 8 استاد علی اکبر خانجانی 🔹 راز آزادیخواهی (خودشناسی ارتباطی)مقاله شماره 8 بی تردید آدمی ھر چیزی را که شدیدتر [...]

تلوزیون یا گوساله سامری

۱۳۹۸-۱۲-۲۳ ۱۹:۴۰:۲۳ +۰۰:۰۰۲۳ اسفند ۱۳۹۸|خودشناسی ارتباطی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/w54FtYXQsj8 تلوزیون یا گوساله سامری(خودشناسی ازتباطی) مقاله 7 استاد علی اکبر خانجانی تلویزیون یاگوسالۀ سامري خانگی(خودشناسی ارتباطی) مقاله شماره 7 ھنگامی که از تلویزیون سخن [...]

آنگاه که هیچکس ننویسد

۱۳۹۸-۱۲-۷ ۲۱:۰۵:۲۰ +۰۰:۰۰۷ اسفند ۱۳۹۸|خودشناسی ارتباطی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/dggp5BV4Gu4 آنگاه که هیچکس ننویسد(خودشناسی ارتباطی) مقاله 6 استاد علی اکبر خانجانی 🔹 آنگاه که هیچکس ننویسد(تفسیري بر سورة قلم ) ⁦▫️⁩ خودشناسی ارتباطی ⁦▪️⁩ [...]

مصاحبه ای با بزرگان تاریخ

۱۳۹۸-۱۱-۱۴ ۱۶:۰۱:۱۸ +۰۰:۰۰۱۰ بهمن ۱۳۹۸|خودشناسی ارتباطی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/WbZlxMnqzck مصاحبه اي با بزرگان تاریخ (خودشناسی ارتباطی)مقاله شماره 4 * از فردریک نیچه پرسیدم : چه اصراری داشتی که ثابت کنی که آلمانی نیستی [...]

فلسفه سانسور

۱۳۹۸-۱۰-۲۵ ۲۰:۳۰:۴۱ +۰۰:۰۰۲۵ دی ۱۳۹۸|خودشناسی ارتباطی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/BlH016eN_FY فلسفه سانسور(خودشناسی ارتباطی) مقاله 2 استاد علی اکبر خانجانی ⁦ فلسفۀ سانسور (خودشناسی ارتباطی) مقاله شماره 2 در عصر جدید عطش فزاینده برای آزادی [...]