چند حکایت مالیخولیائی

۱۳۹۹-۴-۲۸ ۲۲:۴۱:۰۶ +۰۰:۰۰۲۸ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/NZXrdnWyaIs جند حکایت مالیخولیائی(خودشناسی تمثیلی) مقاله 11- استاد علی اکبر خانجانی چند حکایت مالیخولیایی(خودشناسی تمثیلی) مقاله 11 از رمّال و دعا نویس پرسیدم : چرا [...]

چند مصاحبه خصوصی

۱۳۹۹-۴-۲۳ ۲۳:۴۸:۵۴ +۰۰:۰۰۲۳ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/3eMVhggsOMQ چند مصاحبه خصوصی (چند مصاحبه خصوصی) مقاله 10 - استاد علی اکبر خانجانی چند مصاحبه خصوصی(خودشناسی تمثیلی) مقاله 10 *از دانشجویی پرسیدم : چرا [...]

مصاحبه ای با یک ثروتمند

۱۳۹۹-۴-۱۹ ۰۵:۰۵:۲۵ +۰۰:۰۰۱۹ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/xgp_iQG_ubk مصاحبه ای با یک ثروتمند(خودشناسی تمثیلی) مقاله 9 مصاحبه ای با یک ثروتمند(خودشناسی تمثیلی) مقاله 9 س:آیا علم بهتر است یا ثروت؟ ج:البته که [...]

چند حکایت عرفانی

۱۳۹۹-۴-۱۴ ۲۱:۵۳:۱۴ +۰۰:۰۰۱۴ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/yowQT7PzhpM چند حکایت عرفانی(خودشناسی تمثیلی) مقاله 8 - استاد علی اکبر خانجانی 8-چند حکایت عرفانی(خودشناسی تمثیلی) مقاله 8 «از شماست که بر شماست»   قرآن کریم [...]

چند مصاحبه عرفانی

۱۳۹۹-۴-۷ ۰۸:۳۱:۲۶ +۰۰:۰۰۷ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/oQHNAo1nBfU چند مصاحبه عرفانی (خودشناسی تمثیلی) مقاله 7 - استاد علی اکبر خانجانی چند مصاحبۀ عرفانی (خودشناسی تمثیلی) مقاله 8 * عارفی را پرسیدم : [...]

مصاحبه ای با یک دختر دانشگاهی

۱۳۹۹-۳-۲۵ ۱۱:۰۹:۲۰ +۰۰:۰۰۲۵ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/j38MF2O-_O0 مصاحبه ای با یک دختر دانشگاهی (خودشناسی تمثیلی) مقاله 6 - استاد علی اکبر خانجانی مصاحبه ای با یک دختر دانشگاهی (خودشناسی تمثیلی) مقاله [...]

مصاحبه ای با یک هروئینی

۱۳۹۹-۳-۱۹ ۲۱:۵۷:۵۲ +۰۰:۰۰۱۹ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/7v7LkoNF7Os مصاحبه ای با یک هروئینی (خودشناسی تمثیلی) مقاله 5 - استاد علی اکبر خانجانی (5)مصاحبه ای با یک هروئینی (خودشناسی تمثیلی) مقاله 5 س:چرا [...]

مصاحبه ای با یک زن مطلّقه

۱۳۹۹-۳-۱۴ ۲۱:۱۰:۳۸ +۰۰:۰۰۱۴ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/gp3tkMJcy2A مصاحبه ای بایک زن مطلقه (خودشناسی تمثیلی) مقاله 4 - استاد علی اکبر خانجانی مصاحبه ای با یک زن مطلّقه- (خودشناسی تمثیلی) مقاله 4 [...]

چند حکایت زنانه

۱۳۹۹-۲-۲۹ ۱۳:۲۹:۱۴ +۰۰:۰۰۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/EVsRWNHDobI چند حکایت زنانه (خودشناسی تمثیلی) مقاله 2 - استاد علی اکبر خانجانی «چند حکایت زنانه»(2) خودشناسی تمثیلی مقاله 2 *از زن مطلّقه ای پرسیدم [...]

بارگذاری مطالب بیشتر