درد دل یک آدم معمولی

۱۳۹۹-۷-۲۳ ۱۲:۳۴:۱۸ +۰۰:۰۰۲۳ مهر ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/uEXiUrQkvAY درد دل یک آدم معمولی (خودشناسی تمثیلی) مقاله 16-استاد علی اکبر خانجانی درد دل یک آدم معمولی (خودشناسی تمثیلی) مقاله 16 من یک آدم [...]

چند طنز عرفانی مدرن

۱۳۹۹-۵-۲۴ ۰۹:۲۱:۲۶ +۰۰:۰۰۲۴ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/bCPjxHVOuAc چند طنز عرفانی مدرن (خودشناسی تمثیلی) مقاله 13 - استاد علی اکبر خانجانی چند طنز عرفانی مدرن(خودشناسی تمثیلی) مقاله 13 آیا می دانید چرا [...]

مصاحبه ای با زنان خوشبخت تاریخ

۱۳۹۹-۵-۲۳ ۰۹:۰۸:۰۲ +۰۰:۰۰۲۳ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/xbgUuhpWeJs مصاحبه ای با زنان خوشبخت تاریخ (خودشناسی تمثیلی) مقاله 12 -استاد علی اکبر خانجانی مصاحبه ای با زنان خوشبخت تاریخ(خودشناسی تمثیلی) مقاله 12 از [...]

چند حکایت مالیخولیائی

۱۳۹۹-۴-۲۸ ۲۲:۴۱:۰۶ +۰۰:۰۰۲۸ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/NZXrdnWyaIs جند حکایت مالیخولیائی(خودشناسی تمثیلی) مقاله 11- استاد علی اکبر خانجانی چند حکایت مالیخولیایی(خودشناسی تمثیلی) مقاله 11 از رمّال و دعا نویس پرسیدم : چرا [...]

چند مصاحبه خصوصی

۱۳۹۹-۴-۲۳ ۲۳:۴۸:۵۴ +۰۰:۰۰۲۳ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/3eMVhggsOMQ چند مصاحبه خصوصی (چند مصاحبه خصوصی) مقاله 10 - استاد علی اکبر خانجانی چند مصاحبه خصوصی(خودشناسی تمثیلی) مقاله 10 *از دانشجویی پرسیدم : چرا [...]

مصاحبه ای با یک ثروتمند

۱۳۹۹-۴-۱۹ ۰۵:۰۵:۲۵ +۰۰:۰۰۱۹ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/xgp_iQG_ubk مصاحبه ای با یک ثروتمند(خودشناسی تمثیلی) مقاله 9 مصاحبه ای با یک ثروتمند(خودشناسی تمثیلی) مقاله 9 س:آیا علم بهتر است یا ثروت؟ ج:البته که [...]

چند حکایت عرفانی

۱۳۹۹-۴-۱۴ ۲۱:۵۳:۱۴ +۰۰:۰۰۱۴ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/yowQT7PzhpM چند حکایت عرفانی(خودشناسی تمثیلی) مقاله 8 - استاد علی اکبر خانجانی 8-چند حکایت عرفانی(خودشناسی تمثیلی) مقاله 8 «از شماست که بر شماست»   قرآن کریم [...]

چند مصاحبه عرفانی

۱۳۹۹-۴-۷ ۰۸:۳۱:۲۶ +۰۰:۰۰۷ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/oQHNAo1nBfU چند مصاحبه عرفانی (خودشناسی تمثیلی) مقاله 7 - استاد علی اکبر خانجانی چند مصاحبۀ عرفانی (خودشناسی تمثیلی) مقاله 8 * عارفی را پرسیدم : [...]

بارگذاری مطالب بیشتر