حکمت هائی درباره زن کافر

۱۳۹۹-۷-۲۲ ۲۳:۲۶:۴۱ +۰۰:۰۰۲۲ مهر ۱۳۹۹|خودشناسی جاوید, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/U_JpvV5LGqE حکمت هائی دربازه زن کافر (خودشناسی جاوید) مقاله 16- استاد علی اکبر خانجانی حکمت هایی در باب زن کافر (خودشناسی جاوید) مقاله 16      [...]

دیالکتیک بود نبود

۱۳۹۹-۷-۱ ۱۹:۵۳:۰۵ +۰۰:۰۰۱ مهر ۱۳۹۹|خودشناسی جاوید, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/o5FQjD3tPgM دیالکتیک بود نبود (خودشناسی جاوید) مقاله 14 استاد علی اکبر خانجانی دیالکتیک بود و نبود(2) (خودشناسی جاوید) مقاله 14      آنانکه قلباً افسرده و [...]

آنچه زن را هلاک میکند

۱۳۹۹-۵-۲۸ ۲۳:۴۷:۲۱ +۰۰:۰۰۲۸ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی جاوید, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/wCv-SYmLvwA آنچه زن را هلاک میکند (خودشناسی جاوید) مقاله 13 - استاد علی اکبر خانجانی آنچه که زن را هلاک می کند 0خودشناسی جاوید) مقاله [...]

چند حکمت درباره مرگ

۱۳۹۹-۵-۸ ۰۰:۳۴:۴۱ +۰۰:۰۰۸ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی جاوید, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/VeWghnSfJiM چند حکمت درباره مرگ (خودشناسی جاوید) مقاله 12 - استاد علی اکبر خانجانی چند حکمت درباره مرگ (خودشناسی جاوید) مقاله 12 o       یکی گفت [...]

حکایت -حلّ یک مشکل شرعی

۱۳۹۹-۴-۲۲ ۱۴:۳۷:۲۰ +۰۰:۰۰۲۲ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی جاوید, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/_4XwHO3nqSQ حکایت حل یک مشکل شرعی(خودشناسی جاوید) مقاله 10 - استاد علی اکبر خانجانی حکایت : حلّ یک مشکل شرعی (خودشناسی جاوید) مقاله 10 روزی [...]

لطیف ترین امور

۱۳۹۹-۴-۷ ۰۸:۲۷:۳۹ +۰۰:۰۰۷ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی جاوید, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/MYuySlhtNMY لطیف ترین امور (خودشناسی جاوید ) مقاله 7 - استاد علی اکبرخانجان لطیف ترین امور(خودشناسی جاوید) مقاله 7 *لطیفترین کفر : دعا *لطیفترین ظلم [...]

بارگذاری مطالب بیشتر