حکایت -حلّ یک مشکل شرعی

۱۳۹۹-۴-۲۲ ۱۴:۳۷:۲۰ +۰۰:۰۰۲۲ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی جاوید, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/_4XwHO3nqSQ حکایت حل یک مشکل شرعی(خودشناسی جاوید) مقاله 10 - استاد علی اکبر خانجانی حکایت : حلّ یک مشکل شرعی (خودشناسی جاوید) مقاله 10 روزی [...]

لطیف ترین امور

۱۳۹۹-۴-۷ ۰۸:۲۷:۳۹ +۰۰:۰۰۷ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی جاوید, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/MYuySlhtNMY لطیف ترین امور (خودشناسی جاوید ) مقاله 7 - استاد علی اکبرخانجان لطیف ترین امور(خودشناسی جاوید) مقاله 7 *لطیفترین کفر : دعا *لطیفترین ظلم [...]

بدبخت ترین زنان کیستند

۱۳۹۹-۴-۳ ۰۹:۳۲:۳۱ +۰۰:۰۰۳ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی جاوید, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/Kswh9d9kzd0 بدبخت ترین زنان کیستند؟(خودشناسی جاوید) مقاله 6 - استاد علی اکبر خانجانی بد بخت ترین زنان کیستند ؟ (خودشناسی جاوید) مقاله 6 *کسانی که [...]

لغت نامه عرفانی

۱۳۹۹-۳-۲۰ ۲۳:۰۲:۱۳ +۰۰:۰۰۲۰ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی جاوید, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/sqmy9JtcIEU لغت نامه عرفانی (خودشناسی جاوید) مقاله 4 - استاد علی اکبر خانجانی لغت نامه عرفانی (خودشناسی جاوید) مقاله 4    عشق : خودپرستی به [...]

سخنان حضرت علی (ع) در غررالحکم

۱۳۹۹-۳-۱۱ ۱۷:۰۵:۳۰ +۰۰:۰۰۱۱ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی جاوید, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/WAqKgior7H8 سخنان حضرت علی ع درغررالحکم (خودشناسی جاوید) مقاله 2 - استاد علی اکبر خانجانی سخنان حضرت علی در غررالحکم2- (خودشناسی جاوید) مقاله 2       [...]