بزرگترین گناه (چگونه میتوان دلیر شد)

۱۳۹۹-۲-۱۶ ۱۳:۵۲:۱۵ +۰۰:۰۰۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی دینی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/5_vNffQ9Gyc بزرگترین گناه (خودشناسی دینی) مقاله 5 استاد علی اکبر خانجانی بزرگترین گناه(چگونه میتوان دلیر شد؟) خودشناسی دینی مقاله 5 علی علیه السلام ترس را [...]

چرا هیچکس عبرت نمی گیرد؟

۱۳۹۹-۲-۹ ۱۷:۴۵:۲۶ +۰۰:۰۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی دینی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/Zmuqybruw8I چرا هیچکس عبرت نمی گیرد؟ (خودشناسی دینی) مقاله 4 استاد علی اکبر خانجانی چرا هیچکس عبرت نمی گیرد؟ (خودشناسی دینی) مقاله 4 «عبرت» از [...]

اخطار خدا را جدی بگیریم

۱۳۹۹-۲-۱ ۰۶:۳۶:۰۴ +۰۰:۰۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی دینی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/D0Tdyuq924E اخطار خدا را جدی بگیریم (خودشناسی دینی) مقاله 3 استاد علی اکبر خانجانی اخطار خدا را جدّی بگیریم (خودشناسی دینی) مقاله 3 بسیار اتفاق [...]

فلسفه وجودی حزب الله در قرآن

۱۳۹۹-۱-۳۰ ۲۰:۳۹:۴۹ +۰۰:۰۰۳۰ فروردین ۱۳۹۹|خودشناسی دینی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/VRKB_Go62TM فلسفه وجودی حزب الله در قرآن (خودشناسی دینی) مقاله 2 استاد علی اکبر خانجانی «فلسفۀ وجودی حزب الله در قرآن» خودشناسی دینی مقاله 2 [...]

فلسفه انتظار ظهور ناجی

۱۳۹۹-۱-۲۸ ۰۵:۴۶:۲۸ +۰۰:۰۰۲۸ فروردین ۱۳۹۹|خودشناسی دینی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/ku_gKVmz6Eg فلسفه انتظار ناجی (خودشناسی دینی) مقاله 1 استاد علی اکبر خانجانی « فلسفۀ انتظار ظهور ناجی » (خودشناسی دینی) مقاله 1 آدمی فقط به [...]