منشاء بشری شریعت ها

۱۳۹۹-۵-۶ ۲۰:۳۲:۴۸ +۰۰:۰۰۶ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/b0QWyogfnNY منشاء بشری شریعت ها (خودشناسی شرعی) مقاله 12 استاد علی اکبر خانجانی منشأ بشری شریعت ها (خودشناسی شرعی) مقاله 12 می دانیم که شریعت [...]

روانشناسی استخاره

۱۳۹۹-۴-۲۹ ۲۳:۱۵:۰۶ +۰۰:۰۰۲۹ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/mTDfC2l8fjM روانشناسی استخاره (خودشناسی شرعی) مقاله 11 استادعلی اکبر خانجانی روانشناسی استخاره (خودشناسی شرعی) مقاله 11 استخاره یک بازی روانی با نیّت و احساسات ناخودآگاه [...]

مبارزه با بدحجابی در خیابان

۱۳۹۹-۴-۲۰ ۲۳:۰۷:۱۶ +۰۰:۰۰۲۰ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/9P1Kptj4YWg مبارزه با بدحجابی در خیابان (خودشناسی شرعی) مقاله 10 استاد علی اکبر خانجانی مبارزه با بدحجابی در خیابان !(خودشناسی شرعی) مقاله 10 حجاب به [...]

امر به معروف و نهی از منکر در جهنم

۱۳۹۹-۴-۱ ۱۸:۴۱:۰۴ +۰۰:۰۰۱ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/cO4Owp2Jdjc امر بمعروف و نهی از منکر در جهنم (خودشناسی شرعی) مقاله 9 استاد علی اکبر خانجانی امر بمعروف و نهی از منکر در جهنّم [...]

غیرت و عفت ام المعانی اخلاق

۱۳۹۹-۳-۲۷ ۲۳:۵۳:۴۸ +۰۰:۰۰۲۷ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/zr1f0uN7oxU غیرت و عفت ام المعانی اخلاق (خودشناسی شرعی) مقاله 8 استاد علی اکبر خانجانی غیرت و عّفت امّ المعانی اخلاق (خودشناسی شرعی) مقاله 8 [...]

دعای تنهائی

۱۳۹۹-۳-۱۵ ۲۱:۰۶:۰۱ +۰۰:۰۰۱۵ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/DpJbtNsiw6U دعای تنهائی (خودشناسی شرعی) مقاله 7 استاد علی اکبر خانجانی «دعای تنهائی» (خودشناسی شرعی) مقاله 7 پروردگارا، خالقا ، رزّاقا ، حافظا ای اهورا [...]

فلسفه ازدواج موقت (متعه)

۱۳۹۹-۳-۵ ۲۳:۱۷:۳۳ +۰۰:۰۰۵ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/OLNhIZdPxxk سفه ازدواج موقت (خودشناسی شرعی) مقاله 6 استاد علی اکبر خانجانی فلسفۀ ازدواج موقت (متعه) (خودشناسی شرعی) مقاله 6 شايد هيچيك از احكام شرع [...]

فلسفه ازدواج موقت (متعه)

۱۳۹۹-۲-۲۸ ۲۱:۵۵:۲۴ +۰۰:۰۰۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/OLNhIZdPxxk فلسفه ازدواج موقت (خودشناسی شرعی) مقاله 6 استاد علی اکبر خانجانی فلسفۀ ازدواج موقت (متعه) مقاله 6 خودشناسی شرعی شايد هيچيك از احكام شرع [...]

تهمت ناحق به مثابه قتل

۱۳۹۹-۲-۱۰ ۱۵:۳۰:۰۷ +۰۰:۰۰۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/wUyJHtuHa1c تهمت ناحق به مثابه مرگ (خودشناسی شرعی) مقاله 4 استاد علی اکبر خانجانی تهمت ناحق به مثابه قتل «بازخوانی یک پرونده» ( خودشناسی شرعی) [...]

بارگذاری مطالب بیشتر