عشق حقیقی و عشق مجازی

۱۳۹۹-۵-۱۸ ۲۰:۴۵:۵۱ +۰۰:۰۰۱۸ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی شیعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/vbFUFdT2ijQ عشق حقیقی و عشق مجازی (خودشناسی شیعی) مقاله 17 - استاد علی اکبر خانجانی عشق حقیقی و مجازی (خودشناسی شیعی) مقاله 17 در حدیث [...]

فلسفه وفا

۱۳۹۹-۵-۱۸ ۰۰:۰۷:۴۱ +۰۰:۰۰۱۸ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی شیعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/B5pxHZhNzf4 فلسفه وفا(خودشناسی شیعی) مقاله 16 - استاد علی اکبر خانجانی دائره المعارف عرفانی جلد دوم فلسفه تشیع مقاله ۱۶ فلسفۀ وفا (خودشناسی شیعی) مقاله [...]

ایمان بی امام ممکن نیست

۱۳۹۹-۴-۲۶ ۱۱:۰۷:۱۱ +۰۰:۰۰۲۶ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی شیعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/lUjnGoFho0A ایمان بی امام ممکن نیست (خودشناسی شیعی) مقاله 14 - استاد علی اکبر خانجانی ایمان بی امام ممکن نیست (خودشناسی شیعی) مقاله 14 ایمان [...]

ایمان بهشتی و ایمان دوزخی

۱۳۹۹-۴-۲۵ ۱۴:۱۱:۵۷ +۰۰:۰۰۲۵ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی شیعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/Tf9bXdZbnxE ایمان بهشتی و ایمان دوزخی (خودشناسی شیعی) مقاله 13 - استاد علی اکبر خانجانی ایمان بهشتی وایمان دوزخی (خودشناسی شیعی) مقاله 13 طبق معارف [...]

شریعت آخرالزمان و فرقه های مدرن

۱۳۹۹-۴-۹ ۱۷:۴۴:۳۴ +۰۰:۰۰۹ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی شیعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/3Uls6uTEWfg شریعت آخرالزمان فرقه های مدرن(خودشناسی شیعی) مقاله 12- استاد علی اکبر خانجانی « فرقه های مدرن » شریعت آخرالزمان (خودشناسی شیعی) مقاله 12 عصر [...]

غدیر خم -خمخانه عشق هاهوتی

۱۳۹۹-۳-۲۸ ۲۱:۴۶:۰۴ +۰۰:۰۰۲۸ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی شیعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/alEPky05-3c غدیر خم خمخانه عشق هاهوتی(خودشناسی شیعی) مقاله 9 - استاد علی اکبر خانجانی غدیر خم - خمخانۀ عشق هاهوتی دائره المعارف عرفانی جلد دوم [...]

بارگذاری مطالب بیشتر