دردهائی که درمان هستند

۱۳۹۹-۷-۱۸ ۱۸:۵۵:۵۷ +۰۰:۰۰۱۸ مهر ۱۳۹۹|خودشناسی طبی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/kyLBi0PFt8Q دردهايي که درمان هستند(خودشناسی طبی) مقاله 16- استاد علی اکبر خانجانی دردهائی که درمان هستند (خودشناسی طبی) مقاله ۱۶ کتاب دائره المعارف عرفانی جلد [...]

فلسفه پاکیزگی و زیبائی

۱۳۹۹-۵-۸ ۲۱:۰۴:۲۵ +۰۰:۰۰۸ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی طبی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/8aEgSTBe2Fw فلسفه پاکيزگي و زيبايي (خودشناسی طبی) مقاله 15 استاد علی اکبر خانجانی فلسفه پاکیزگی و زیبائی مقاله ۱۵ (خودشناسی طبی) ھر چه تکنولوژی پر [...]

درمان سرطان سینه و رحم

۱۳۹۹-۴-۱۱ ۲۱:۳۷:۰۰ +۰۰:۰۰۱۱ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی طبی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/ApZxXSVIkto درمان سرطان سينه و رحم (خودشناسی طبی) مقاله 14 استاد علی اکبر خانجانی ? درمان سرطان سینه و رحم(خودشناسی طبی) مقاله شماره 14 سرطان [...]

دو نوع درمان شقاوت

۱۳۹۹-۴-۱۱ ۲۱:۳۱:۴۸ +۰۰:۰۰۵ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی طبی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/-RPGPx1eLCg دو نوع درمان شقاوت (خودشناسی طبی) مقاله 13 استاد علی اکبر خانجانی ? دو نوع درمان شقاوت▫️⁩خودشناسی طبی▪️⁩ مقاله شماره 13 در قرآن می [...]

فلسفه و درمان امراض قلبی

۱۳۹۹-۲-۱۹ ۱۳:۵۳:۳۶ +۰۰:۰۰۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی طبی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/GcNis5wd_mA فلسفه و درمان امراض قلبی (خودشناسی طبی) مقاله 11 استاد علی اکبر خانجانی ? فلسفه و درمان امراض قلبی⁦▫️⁩ خودشناسی طبی ⁦▪️⁩ مقاله شماره [...]

مرضی بنام همجنس گرائی

۱۳۹۹-۲-۱۲ ۱۷:۳۶:۲۰ +۰۰:۰۰۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی طبی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/jWACw_FZZTg مرضي بنام همجنس گرايي (خودشناسی طبی) مقاله 10 استاد علی اکبر خانجانی ? مرضی بنام همجنس گرائی (خودشناسی طبی)⁦▪️⁩ مقاله شماره 10 عصر مدرنیزم [...]

چگونه می توان مرضی را از طریق خودشناسی درمان نمود؟

۱۳۹۹-۲-۴ ۱۳:۲۹:۲۹ +۰۰:۰۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی طبی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/TRngshh2Bto چگونه ميتوان مرضي را از طريق خودشناسي درمان نمود(خودشناسی طبی) مقاله 9 استاد علی اکبر خانجانی ? چگونه می توان مرضی را از طریق [...]

بازخوانی یک پرونده درمانی

۱۳۹۹-۱-۱۶ ۰۶:۰۴:۵۸ +۰۰:۰۰۱۶ فروردین ۱۳۹۹|خودشناسی طبی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/P4z4Ua_M-AA بازخواني يک پرونده کسي که نميخواست درمان شود(خودشناسی طبی) مقاله 8 استاد علی اکبر خانجانی ? بازخوانی یک پرونده درمانی «کسی که نمی خواست [...]

بارگذاری مطالب بیشتر