ایمان و کفر و شرک و نفاق و اخلاص در قران

۱۳۹۹-۵-۳ ۲۲:۴۳:۵۹ +۰۰:۰۰۳ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی قرآنی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/F_fpJK6jp1U ایمان و کفر و شرک و نفاق و اخلاص در قرآن(خودشناسی قرانی) مقاله 3- استاد علی اکبر خانجانی ایمان و کفر و شرک و [...]