مراد و مرید (مصاحبه با استاد)

۱۳۹۹-۷-۱۹ ۱۸:۴۷:۳۱ +۰۰:۰۰۱۹ مهر ۱۳۹۹|درباره استاد, سؤال و جواب, گزیده ای از آثار|

معرفت اگر به معنای دیدن خداوند در ھر چیزی و فھمیدن اراده و فعل و صفات او در ھر واقعه و کردار و احساسی نباشد چیزی جز دانش فنی و فلسفه بافی و خیالات نیست.

دروغ (ریا) ۵

۱۳۹۹-۷-۱۷ ۱۹:۳۸:۱۷ +۰۰:۰۰۱۷ مهر ۱۳۹۹|عمومی, گزیده ای از آثار, گفتاری از استاد, گناهان|

دروغ(ریا) از کتاب پدیده شناسی  گناه اثر استاد علی اکبر خانجانی قسمت پنجم ٣۶ -بزرگترین دروغگویان قدرتمندترین آدمهایند مثل سیاستمداران و دولتمردان . پس سرنوشت [...]

بارگذاری مطالب بیشتر