درد دل یک آدم معمولی

۱۳۹۹-۷-۲۳ ۱۲:۳۴:۱۸ +۰۰:۰۰۲۳ مهر ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/uEXiUrQkvAY درد دل یک آدم معمولی (خودشناسی تمثیلی) مقاله 16-استاد علی اکبر خانجانی درد دل یک آدم معمولی (خودشناسی تمثیلی) مقاله 16 من یک آدم [...]

حکمت هائی درباره زن کافر

۱۳۹۹-۷-۲۲ ۲۳:۲۶:۴۱ +۰۰:۰۰۲۲ مهر ۱۳۹۹|خودشناسی جاوید, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/U_JpvV5LGqE حکمت هائی دربازه زن کافر (خودشناسی جاوید) مقاله 16- استاد علی اکبر خانجانی حکمت هایی در باب زن کافر (خودشناسی جاوید) مقاله 16      [...]

اصول دین چیست؟

۱۳۹۹-۷-۲۱ ۱۹:۵۲:۱۷ +۰۰:۰۰۲۱ مهر ۱۳۹۹|خودشناسی دینی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/C1s0F6v21Vs اصول دین چیست(خودشناسی دینی) مقاله 16 استاد علی اکبر خانجانی اصول دین چیست ؟ (خودشناسی دینی) مقاله 16 متاٌسفانه بسیاری بر این گمان هستند [...]

شرایط اجابت دعا

۱۳۹۹-۷-۱۹ ۱۸:۳۲:۵۹ +۰۰:۰۰۱۹ مهر ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/TvWL-YhW5zo شرائط اجابت دعا(خودشناسی شرعی) مقاله 16 استاد علی اکبر خانجانی شرایط اجابت دعا (خودشناسی شرعی) مقاله 16 دعا به درگاه حق مستلزم حقوق و [...]

دردهائی که درمان هستند

۱۳۹۹-۷-۱۸ ۱۸:۵۵:۵۷ +۰۰:۰۰۱۸ مهر ۱۳۹۹|خودشناسی طبی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/kyLBi0PFt8Q دردهايي که درمان هستند(خودشناسی طبی) مقاله 16- استاد علی اکبر خانجانی دردهائی که درمان هستند (خودشناسی طبی) مقاله ۱۶ کتاب دائره المعارف عرفانی جلد [...]

حق دیکتاتوری

۱۳۹۹-۷-۱۷ ۱۹:۴۹:۰۶ +۰۰:۰۰۱۷ مهر ۱۳۹۹|خودشناسی کلامی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/cbnkoB97sZA حق دیکتاتوری(خودشناسی کلامی) مقاله 16- استاد علی اکبر خانجانی حق دیکتاتوری(خودشناسی کلامی) فلسفه هرمنوتیک مقاله 16کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم هر حکومتی تجلی نفس [...]

تفسیری بر سریال زیر تیغ

۱۳۹۹-۷-۱۶ ۱۹:۱۰:۲۳ +۰۰:۰۰۱۶ مهر ۱۳۹۹|خودشناسی هنری, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/PNDQBasQZTc تفسیری بر سریال زیر تیغ (خودشناسی هنری) مقاله 5-استاد علی اکبر خانجانی تفسیری بر سریال« زیر تیغ » (خودشناسی هنری) مقاله 5 مردی خوب [...]

نظری به موسیقی اصیل ایرانی و پاپی شدن

۱۳۹۹-۷-۱۵ ۱۹:۱۵:۴۴ +۰۰:۰۰۱۵ مهر ۱۳۹۹|خودشناسی هنری, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/xuhHdTmGwxM نظری به موسیقی اصیل ایرانی و پاپی شدن (خودشناسی هنری) مقاله 4-استاد علی اکبر خانجانی نظري به موسيقي اصيل ايراني و پاپي شدن (خودشناسی [...]

فلسفه هنرهای پست مدرن

۱۳۹۹-۷-۱۴ ۱۸:۳۱:۱۰ +۰۰:۰۰۱۴ مهر ۱۳۹۹|خودشناسی هنری, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/44hQIbt9q_M فلسفه هنرهای پست مدرن (خودشناسی هنری) مقاله 3 -استاد علی اکبر خانجانی فلسفۀ هنرهای پُست مدرن (خودشناسی هنری) مقاله 3 مکاتبی همچون کوبیسم ، [...]

بارگذاری مطالب بیشتر